Vi selger Follobanetomten til OSU

C6-feltet i Bispegata er en av de siste ubebygde tomtene i Bjørvika. Nå som Follobanen er ferdigstilt og arealet fristilles til byutvikling, har Oslo S Utvikling kjøpt tomten fra Bane NOR Eiendom.

Den siste delen av Bjørvika som utvikles

Bjørvika-utbyggingen er det største byutviklingsprosjektet i Norge i nyere tid. C6-feltet ligger i forlengelsen Barcode med utsyn over Middelalderparken og har et utviklingspotensial på rundt 50 000 m2, ifølge gjeldende regulering. Tomten har vært eid av Bane NOR Eiendom, mens HAV Eiendom og Oslo S Utvikling (OSU) har gjennom de opprinnelige Bjørvika-avtalene hatt en felles opsjon på å kjøpe tomten. OSU har nå løst ut Hav Eiendoms del av opsjonen og ervervet tomten fra Bane NOR Eiendom. Partene kom til enighet om transaksjonen onsdag 28. juni.

- Etter over 20 år i Bjørvika er vi nå ved veis ende, og de store tidligere jernbanearealene vil konverteres til en moderne by.  Vi er trygge på at OSU vil fullføre en bærekraftig byutvikling ved Oslo S, Norges største kollektivknutepunkt, sier Morten Austestad, utviklingsdirektør i Bane NOR Eiendom. 

Boliger, arbeidsplasser, handel og tjenestenæring

Med gangavstand til både buss og trikk, samt t-bane og tog, er C6 svært egnet for både boliger, arbeidsplasser, handel og tjenestenæring. OSU legger opp til både boliger og næringslokaler, i tillegg til å legge til rette for tilbud for befolkningen i bydelen. 

Hav Eiendom har sammen med OSU hatt opsjon på tomten, men valgte å selge sin andel av opsjonen fremfor å utløse den.

- Hav Eiendom har store planer for utviklingen av Grønlikaia, Bjørvika vest og Filipstad. Videresalg av opsjonen representerte en god anledning til å fokusere eiendomsporteføljen ytterligere om våre viktigste innsatsområder, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom. 

Det var i år 2000 at bystyret i Oslo kommune gjorde sitt «Fjordby-vedtak». Dette la grunnlaget for forvandlingen av Bjørvika fra en trafikkmaskin, godshåndtering og containerhavn, til det det er i dag, og som har gitt alle Oslos innbyggere tilgang til fjorden – midt i sentrum. Det var OSU som stod bak utviklingen av Barcode, som var den første delen av eiendomsutviklingen i området. 

- Vi var ikke i tvil om at vi ville utløse opsjonen. Vår visjon er å utvikle Norges mest attraktve bolig- og næringsområde. Realiseringen av C6 tror vi vil bidra til å binde sammen det moderne Bjørvika og det historiske Oslo, Gamlebyen og fjorden, sier Lars Holm, administrerende direktør i OSU. 

Kjøpesummen for tomten fastsettes først etter stadfestet regulering, planforslaget er nå ute på offentlig ettersyn. OSU er eid 50% av Linstow og 50% Entra.