Utvalgte prosjekter i 2023

Vi har over hundre pågående utviklingsprosjekter over store deler av landet. I tillegg er om lag 150 utviklingsprosjekter «sovende», og som vi løpende vurderer å starte opp. Les om de 80 mest aktuelle prosjektene her.

Fakta om
eiendommen

Vi har en unik tomtebank knyttet til stasjoner og knutepunkt i byer og tettsteder og der jernbanen går. Våre 30 eiendomsutviklerne  opererer i alle fasene av verdikjeden og utvikler mange prosjekter på egen hånd.
 
 
Ofte er det hensiktsmessig å etablere Single-purpose-selskaper med lokale partnere som for eksempel kan bidra med lokal kunnskap og kapasitet. 
 
Ved å utvikle attraktive og sentrale boliger, kontor- og næringsbygg og hoteller ved knutepunktene,  skaper vi nye hjem og arbeidsplasser for mange mennesker som kan ha tog, buss og bane som sine naturlige transportvalg. Målet vårt er å gjøre det enkelt for folk å reise kollektivt, og skape økonomiske verdier for staten.