Tryggere sykkelparkering skal erstatte bilen med sykkelen

Vi jobber målrettet for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt i stedet for å bruke bilen til og fra togstasjonene våre.

Trine-Marie Molander Fjeldstad i Bane NOR Eiendom engasjerer seg veldig for nettopp dette og påpeker: 

– Det er viktig at vi tenker innovativt og utfordrer etablerte reisevaner for å få flere til å velge grønne reisemidler til stasjonen.

Sammen med DFØ og deres Start Off-prosjekt ble det høsten 2022 utlyst en konkurranse for tryggere sykkelparkering.

– I konkurransen definerte vi et behov for mer trygg sykkelparkering og ba markedet finne en løsning. Det var viktig for oss at løsningen skulle være arealeffektiv, brukervennlig og trygg, påpeker Fjeldstad.

Bikely vant konkurransen og har utviklet en ny type løsning for sykkelparkering. Løsningen deres kombinerer sikkerheten til et sykkelhotell eller sykkelskap, med arealeffektiviteten til ordinære sykkelstativ. Betaling og reservasjon skal gjøres gjennom Bikely sin egen app.

– Løsningen skal gjennom en testperiode, men vi krysser fingrene for at tilbakemeldingene er gode, og at dette faktisk er en tryggere sykkelparkering. Da vil kanskje flere sykle mer og bruke mindre bil, forteller Fjeldstad.