Trondheim S - Trapphuset

Trapphuset er Norges første næringsbygg som bygges over jernbanespor.

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Ferdigstilte
prosjekter

Trapphuset
Nybygget Trappehuset som ligger på Trondheim S, sto ferdig i 1. kvartal 2016. Bygget fremstår med moderne arkitektur, og inneholder ca 4.500 kvm med kontor, handel og annen publikumsvirksomhet.

Bygget er på fire etasjer hvor plan 3 har direkte adkomst fra det nye jernbanetorget på broen Sjøgangen. I tillegg er det etablert to trapper fra Sjøgangen og ned til plattformene.

Leietakere er Narvesen, restauranten Røft Rôtisseri, FARA, KPMG, Svea Finans, Byåsen Bakeri og souvenirbutikken Fjordbua.

Bygget har gode miljøkvaliteter (BREEAM-NOR «Very good») og energiklasse B. På grunn av fysiske forhold og byggets plassering på søyler over sporene var ikke energiklasse A mulig.

Både tomt og beliggenhet er unike, og var teknisk utfordrende. Prosjektet ble tilknyttet spesialkompetanse både på miljø/grønt og tekniske løsninger. 

Trondheim transformeres
Trapphuset vil bli portalen til det som mange mener vil bli det fremtidige CBD i Trondheim, det vil si Brattøra og dagens godsterminal, og hvor det de nærmeste 10-20 årene vil være en stor utvikling.

Bane NOR Eiendom planlegger også Østbebyggelsen sammen med Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune. Etablering av Trapphuset vil bidra til at helheten i dette området er et steg nærmere for at trafikkstrømmene i byen blir mer effektiv og Trondheim S fremstår som et moderne og fremtidsrettet kollektivknutepunkt. Det anslås at flere millioner vil trafikkere knutepunktet Nye Trondheim S når det er ferdig utviklet.

Bygging av nye arbeidsplasser, boliger, handel og service med nærhet til kollektivknutepunkt gir Trondheim mange gevinster som redusert bilbruk, attraktive arbeidsplasser med en sentral plassering og økt tilgjengelighet til handel og service. Trondheim er en av de mest spennende byene der det skjer store forandringer i sentrum og rundt stasjonen.