Trondheim S - Trapphuset

Trapphuset er Norges første næringsbygg bygget over jernbanespor.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Trond Rusten

Prosjektdirektør, Knutepunkt

Dag Haugdal

Seksjonsleder, region Midt/Nord

Kart

map

Trapphuset
Kontorprosjektet Trapphuset inneholder ca. 4.500 kvm med kontor, handel og annen publikumsvirksomhet over sporområdet. Bygget er på fire etasjer hvor plan 3 har direkte adkomst fra Sjøgangen. I tillegg er to trapper bygget fra Sjøgangen og ned til plattformene.

Bygget har gode miljøkvaliteter (BREEAM-NOR «Very good») og har energiklasse B. På grunn av fysiske forhold og byggets plassering på søyler over sporene oppnådde man ikke energiklasse A.

Leietakere er Narvesen og restauranten Røft Rôtisseri. FARA, Svea Finans og KPMG flyttet inn i juni/juli og Byåsen Bakeri september 2016.

Første bygg over spor
Både tomt og beliggenhet er unike, men teknisk utfordrende. Prosjektet tilknyttet seg spesialkompetanse både på miljø/grønt og tekniske løsninger. Det var et komplekst prosjekt med grønt fokus som videreutvikler og gir et løft for et av de mest sentrale områdene i Trondheim som skal realiseres i nær fremtid.

Skanska var totalentrepriseleverandør i prosjektet og har uttalt at Trapphus-prosjektet er et bærekraftig og profilert prosjekt.

Trondheim transformeres
Trapphuset er blitt portalen til det som mange mener vil bli det fremtidige CBD i Trondheim, det vil si Brattøra og dagens godsterminal, og hvor det de nærmeste 10-20 årene vil være en stor utvikling.

Bane NOR Eiendom planlegger også Østbebyggelsen sammen med Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune. Etablering av Trapphuset bidrar til at helheten i dette området er et steg nærmere for at trafikkstrømmene i byen blir mer effektiv og Trondheim S fremstår som et moderne og fremtidsrettet kollektivknutepunkt. Det anslås at flere millioner vil trafikkere knutepunktet Nye Trondheim S når det er ferdig utviklet.

Bygging av nye arbeidsplasser, boliger, handel og service med nærhet til kollektivknutepunkt gir Trondheim mange gevinster som redusert bilbruk, attraktive arbeidsplasser med en sentral plassering og økt tilgjengelighet til handel og service. Trondheim er en av de mest spennende byene der det skjer store forandringer i sentrum og rundt stasjonen.