Tester BREEAM-NOR for bolig

Nå kommer de første miljøklassifiserte boligene, og Oslo S Utvikling og Bane NOR Eiendom går i bresjen for utviklingen.

Publisert: 28. april 2016

Før sommeren skal ny BREEAM-NOR manual etter planen lanseres, og denne vil inkludere en ny byggkategori; BREEAM-NOR for bolig. Dette vil gi boligutbyggere muligheten til å dokumentere miljøkvalitet på lik linje med utbyggerne av næringsbygg.

Oslo S Utvikling (OSU) og Bane NOR Eiendom har allerede tjuvstartet testingen av systemet på to prosjekter. OSU på prosjektet Eufemias Hage i Bispevika, et prosjekt som vil bestå av 145 leiligheter med næringslokaler på gateplan og Bane NOR Eiendom i Schweigaards gate 40-46, som skal inneholde omkring 65 leiligheter.

System og kvalitet

Bane NOR Eiendom har allerede jobbet med BREEAM-NOR i mange prosjekter, blant dem Schweigaardsgate 21 og 23, som var de første BREEAM-NOR-klassifiserte næringsbyggene i Norge.

På spørsmål om hvorfor Bane NOR Eiendom nå tar i bruk BREEAM-NOR for bolig, svarer prosjektsjef Sven Kruse-Jensen, at bruken av BREEAM først og fremst handler om systematikk, metode og ikke minst kvalitetssikring i byggeprosessen.

– Vi har god erfaring med BREEAM. Det er ikke bare en miljøklassifisering, men et helhetlig system for hvordan jobbe med et byggeprosjekt.

Prosjektsjefen har imidlertid liten tro på at boligkjøperne i dag spesifikt vil etterspørre BREEAM-klassifiserte boliger på lik linje med investorer og leietagere i næringsbygg.

– Det er nok de færreste kjøperne i boligmarkedet som vet hva en BREEAM-klassifisering innebærer av kvaliteter, men det kan jo være at noen vil etterspørre det i fremtiden, sier han.

Miljøbevisstheten øker

OSU mener i likhet med Bane NOR Eiendom at BREEAM vil bidra til å øke kvaliteten både i byggeprosessen og sluttresultatet på deres prosjekt i Bispevika. I tillegg har de nylig gjennomført en stor markedsundersøkelse i samarbeid med Prognosesenteret som viser at deres målgrupper er opptatt av miljø og prosjektets miljøprofil. Direktør for bolig i OSU, Jørgen Blix, tror at å det å skape bevissthet rundt at det finnes miljøklassifiserte boliger også vil bidra til å øke etterspørselen etter dette.

– Vi tror det har skjedd mye i folks bevissthet og forventninger til nye boligers miljødokumentasjon. Ved at Eufemias Hage markedsføres med en miljøklassifisering tror vi dette vil forsterke boligkjøperes ønske om å eie en bolig med dette kvalitetsstempelet.

Relevant for boligkjøpere

Den nye BREEAM-NOR-manualen setter tilsvarende kvalitetskrav for sertifisering av bolig som for næringsbygg. Det innebærer blant annet dokumentert god ytelse på dagslys og innendørs luftkvalitet, dokumentert giftfritt innemiljø, god tilgang på servicetilbud og kollektivtransport og tilrettelegging for gående og syklende.

– Dette er kvaliteter vi vet boligkjøpere er opptatt av, men som de ofte ikke har kompetanse nok til å følge opp underveis. En BREEAM-NOR-klassifisering gir kjøper trygghet for at disse kvalitetene er ivaretatt i det ferdige bygget, og ikke bare i prospektet, sier daglig leder i Norwegian Green Building Council, Kjersti Folvik.

I tillegg trekker hun frem kvaliteter som boligkjøpere kanskje ikke vet at de ønsker seg, som redusert forbruk av energi og vann, driftssikre tekniske anlegg, god tilrettelegging for effektiv kildesortering av avfall og ikke minst, en bolig for fremtiden med lavere miljøfotavtrykk enn de boligene som finnes på markedet i dag.

Kvalitet uten ekstra kostnad

På prosjektet i Schweigaardsgate har Bane NOR Eiendom satt miljøambisjonen til BREEAM-NOR Very Good.

– Dette mener vi gir en god kvalitetsøkning uten vesentlige ekstrakostnader, sier Kruse-Jensen, som forteller at tilsvarende miljøambisjon også kan bli aktuelt i fremtidige prosjekter.

For Eufemias Hage er miljøambisjonen også Very Good, men OSU og prosjektleder Vedal prosjekt utreder nå konsekvensene av en Excellent-klassifisering. Om tilsvarende ambisjon er aktuelt for fremtidens boligutbygging, får tiden vise.

– Det kan være aktuelt etter hvert når vi ser hvordan BREEAM for bolig fungerer. Deretter vil vi vurdere hvor egnet dette er fra prosjekt til prosjekt, sier Blix.

Kilde: Norwegian Green Building Council.