Foto: Niklas Lello / Oslobiennalen

SPEECH, Oslo, Chapter 2, 30 min (2021)

Knut Åsdam

Billedkunstner og filmskaper Knut Åsdam har utviklet et femårig filmprosjekt fra Oslo som består av fem kapitler med tematikk knyttet til arbeid, språk, liv, seksualitet og kamp - som en del av Oslobiennalen.

Visningsperiode: 23.04.2021 – 03.06.2021
Oslo S (ved nedgangen til t-banen)

Prosjektet presenteres som korte klipp på monitorer og tv-skjermer på offentlige steder over hele Oslo i løpet av perioden, før klippene settes sammen til en hel film.  Gjennom fortellinger om krise eller avvik i ulike omgivelser i byen utforsker Åsdam forholdet mellom sted og handlingsrom og hvordan ulike områder i samfunnet er strukturert. Krisene kan være av sosial eller personlig art og historiene fortelles fra underrepresenterte perspektiver i samfunnet.

SPEECH, Oslo, Chapter 2, 30 min (2021) handler om språk og avvik og skildrer blant annet en terapisituasjon ved en språkklinikk. Hovedpersonen er språkpatolog og filmen følger henne på jobb og i hverdagslivet og synliggjør ulike måter å bruke språk på.  

Idéen er at vi er i en verden som i stor grad premierer folk som er velartikulerte, flinke med språk, flinke til å artikulere seg og sine behov og begjær. Og da blir fallhøyden stor for folk som ikke er så flinke i språk. Jeg er veldig interessert i språkpatologi, der språket blir sett på som noe som ikke fungerer. Det kan være mangelfullt. Det kan være på grunn av sykdom som slag, som afasi, og hvor språket blir meningsløst og det blir vanskelig å gjøre seg forstått. Jeg tar dette som et utgangspunkt for dialoger som går inn og ut av funksjon og fiksjon. Karakterene i filmen kommuniserer gjennom til dels dysfunksjonelt språk men forandring i kontekst og sosial sammenheng betyr nesten mer, uttaler Åsdam. 

SPEECH, Oslo, Chapter 2, 30 min (2021) ble filmet høst/vinter 2020 og vinter 2021, og vises på ulike skjermer i Oslo, blant annet på Oslo S, på Tøyen T-banestasjon og Schous bøker. Filmen vises i seks avsnitt på rundt 4-5 minutter hver over en periode på seks uker. 

Filmen vises i samarbeid med Oslobiennalen som er produsent av første og andre kapittel.  

 
Kulturbyrået Mesén er kurator og produsent for Kunstreisen.
Foto: Niklas Lello / Oslobiennalen
Foto: Niklas Lello / Oslobiennalen

Knut Åsdam (f. 1968, Norge) er kunstner, filmskaper og skribent. Åsdam har blant annet studert ved Whitney Museum Independent Study Program (NYC 94-95), Jan van Eyck Akademie (Maastricht, 92-94), og Goldsmiths College (London, 89-92). Gjennom film, video og installasjon viser Åsdams verk det moderne samfunnet, dets psykologiske og materielle effekter og hverdagens slit og strev, og hvordan individer tilpasser sin identitet og sine ønsker i reaksjon til samfunnets regler og organisering. Det særegne ved Åsdams filmer skapes ved at han henleder oppmerksomheten på rom, historie og sted. Dette kombineres med en akutt følelse av subjektivitet og språk og en blanding av dokumentariske og fiktive narrative elementer som driver fram handlingen.