Skeiv kopp

Pia Eikaas og Jo Ravn Abusland

Håndlagde kopper plasseres ut på ulike steder i Oslo S, sammen med en tekst om forbildet hver enkelt kopp er dedikert til.

Vises fra 26. april til desember 2022 ulike steder i Oslo S.

«Skeiv kopp» er et kunstprosjekt av Pia Eikaas og Jo Ravn Abusland, bestående av håndlagde keramiske kopper, foto og tekst, og tilhørende utstillinger og arrangementer. Som to skeive kunstnere født og oppvokst i Kristiansand har Pia og Jo begge følt på kroppen hva det vil si å være skeiv i et miljø der mangfoldet er begrenset. Denne dissonansen og fremmedgjortheten ønsker de å gjøre noe med. Skeiv kopp arbeider med humor, respekt og varme for å løfte fram deres forbilder, som tilfeldigvis også er skeive.  

Fra april til desember 2022 vil håndlagde kopper bli plassert ut på ulike steder i Oslo S, sammen med en tekst om forbildet hver enkelt kopp er dedikert til. Koppene legges igjen som en gave til de som finner dem. Samtidig vil det dukke opp foto og tekst på glassrekkverk og vinduer på stasjonen, som løfter fram historier om forbildene. En video vil i tillegg spilles av på skjermer ulike steder på stasjonen.  

Koppene og forbildene introduserer seg en etter en, og den skiftende utstillingen vil komme til syne over tid for de mange og ulike menneskene som er innom Oslo S. Prosjektet inviterer også seg selv hjem til de som finner koppene og tar de med seg. Gjennom en vennlig og generøs gest, som denne gaven er, ønsker Skeiv kopp å myke opp, skape mer forståelse og en mer inkluderende hverdag for skeive. Å ta plass i hverdagen til folk er et lite og subtilt grep, som kunstnerne håper kan la reelle endringer skje når folk føler seg berørt av noe i sitt eget mikrokosmos.

Pia Eikaas (f. 1985) er en prosjektbasert kunstner som jobber innen flere ulike medier. Hun er utdannet ved det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne. I sin praksis bygger hun ofte på egne erfaringer i krysning med teori. Gjennom nomadiske byvandringer, og med et feministisk blikk, samler hun objekter, idéer og historier som blir grunnlaget for kunsten. 

Jo Ravn Abusland (f. 1976) bor i Kristiansand, hvor han også er født og oppvokst. Abusland er utdannet kunstner ved Kunstakademiet i Bergen og Kunsthochschule Berlin-Weissensee, og arbeider i et stort spenn av ulike materialer og teknikker, med temaer knyttet til identitet og annerledeshet. Planter i ulike former er nær sagt alltid en del av arbeidene. 

Følg «Skeiv kopp» på Instagram, der historiene bak koppene formidles: https://www.instagram.com/skeivkopp/

Kulturbyrået Mesén er kurator og produsent for Kunstreisen.