Schweigaards gate 41-51 - næringsbygg

Nye kontorarbeidsplasser med gangavstand til Oslo S. Transformasjonen av Schweigaards gate fortsetter. Her kan du melde deg på informasjonsmøtet den 2. juni.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2016: Oppstart reguleringsplan 

2022: Planforslag lagt til offentlig ettersyn i april

2022: Åpent informasjonsmøte 2. juni

   

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef, Plan

Kart

map

Vi fortsetter å videreutvikle Schweigaards gate 

I Schweigaards gate 41-51 planlegger vi et nytt kontorbygg med syv etasjer over bakken og to til tre underetasjer. Den planlagte arkitekturen vil gjøre at lys slipper til i gaten og tar med seg elementer fra den eksisterende 1800-tallsbebyggelsen.

Vårt forslag innebærer at eksisterende bygård i Schweigaards gate 51 innpasses i kontorprosjektet. Ambisjonen for prosjektet er å oppnå BREEAM-NOR Excellent-klassifisering. Reguleringsplan for prosjektet ble igangsatt høsten 2016, og forventes godkjent i 2023. I april 2022 ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn. Klikk her for å lese mer om planforslaget på saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten.

Planforslaget tar også med Schweigaards gate 51 etter ønske fra Plan- og bygningsetaten. Dette for å sikre omregulering fra jernbaneformål til faktisk bruk samt bevaring av bebyggelsen.

I dag benyttes store deler av planområdet til bussparkering, og er den siste delen mellom Schweigaards gate og sporområdet ved Oslo S som ikke er utviklet/utbygget.

Det nye kontorbygget bidrar til å heve kvaliteten på Schweigaards gate og skape mer liv i området.