Regionleder: Motivator og tilrettelegger

Ingen dager eller folk er like – det gjør arbeidsdagen givende.

– Vi ser på oss som teamledere som skal lede en gruppe med mange ulike funksjoner. Målet er å få alle til å yte og sammen levere på de målene vi har satt oss, forteller regionlederne Kamran Nikazm og Torbjørn Immerstein.

Hverdagen er både hektisk og full av utfordringer, men det er også noe av det de begge trives med.

– Et nav er en god beskrivelse på hvordan arbeidshverdagen vår er. Vi videreformidler beslutninger fra ledergruppen, diskuterer og finner løsninger på utfordringer sammen med linja, og vi legger til rette for at alle har gode forutsetninger til å jobbe med både felles og individuelle mål.

Det er viktig at medarbeiderne har gode rammer for å ta beslutninger slik at de kan ta ansvar for sin portefølje og ta selvstendige valg.

 – Det er lov å feile. For oss er det viktig at vi sammen sørger for at beslutningene kan tas i linja, og at hver enkelt kan finne sin måte å løse utfordringer på. Det er mange med ulik kompetanse, så det er enkelt å spørre om råd og utveksle erfaringer.

Tre lederutviklingsprogram over 1,5 år

– Vi deltar på tre ledersamlinger i løpet av 1,5 år som går over to dager. Vi er også satt sammen i team som møter hverandre utenom samlinger hvor vi for eksempler diskuterer hvordan vi jobber med endringsledelse og hvordan vi skal håndtere personalsaker og konflikter.

Begge to er enig om at det er godt å få være en del av et lederutviklingsprogram som gjør dem tryggere i rollen som leder. I tillegg til en generell del er det også lagt opp til personlig utvikling. Deltakerne har veldig ulik bakgrunn, noe som bringer inn ulike problemstillinger og beriker diskusjonene.

Moderne kontorbygg og aktivitetsbasert arbeidsplass

De legger ikke skjul på at det var en overgang fra å ha faste plasser til å ta i bruk en aktivitetsbasert ordning, men har tilpasset hverdagen slik at det fungerer for deres team.

– Det er udelt positivt med free seating og aktivitetsbasert kontor etter en innkjøringsperiode. Som oftest sitter vi i nærheten av resten av teamet, og er tilgjengelig ved å si fra om hvor man sitter hvis man velger en annen aktivitetssone.

Begge erfarer et de må ivareta tilhørighet til teamet på en ny måte, men har funnet en form som er tilpasset dem og fungerer for teamene.

Glad i å jobbe med mennesker

Det er givende å bli kjent med sine medarbeidere og finne ut hvilke styrker de kan bringe inn i teamet og hva som motiverer den enkelte.

– En stor del av jobben er å være motivator og tilrettelegger, skape trivsel og se hver enkelt. Ved å være så tett på er det lett å gi anerkjennelse når de leverer og får til det vi planlegger.

Avdelingene får til mye i løpet av året, og regionlederne er tydelig på at det er deres ansvar å synliggjøre alt teamet får til og skape stolthet.

– Vi gleder oss til å gå på jobb hver dag, og sammen med dyktige og hyggelige folk levere ovenfor våre kunder.

---

Navn: Kamran Nikazm
Ansiennitet: November 2000           
Utdanning: ngeniør bygg og anlegg

Navn: Torbjørn Immerstein
Ansiennitet: 2008 (deltid)/2011 (fulltid)
Utdanning/bakgrunn: Master i Eiendomsfag fra UMB 2011