Proffen Hageby, Drammen

Nytt boligområde med gode friområder og kort vei til Drammen sentrum. Første byggetrinn som omfatter 24 rekkehus og 16 leiligheter, er ferdigstilt og solgt. Salgsstart for andre byggetrinn blir etter planen våren 2020. Når hele prosjektet er ferdigstilt, vil Proffen Hageby bestå av cirka 800 boenheter.

Fakta om
prosjektet

http://proffenhageby.no/

Fremdrift

2020: 1. salgstrinn ferdigstilt i 1. kvartal 

2021: Byggestart 2. salgstrinn på høsten

2023: Forventet ferdigstillelse av 2. salgstrinn

Kontakt

Trond Rusten

Prosjektdirektør, Knutepunkt

Kart

map

Boligprosjektet bidrar med transformasjon og fortetting

Boligprosjektet Proffen Hageby ligger på Sundland i Drammen. Prosjektet omfatter cirka 300 moderne boliger, i en kombinasjon av rekkehus og leiligheter, og utgjør en naturlig tilvekst til de eksisterende boligområdene i nærheten.

Første salgstrinn som omfatter 24 rekkehus og 16 leiligheter, er ferdigstilt. Andre salgstrinn er planlagt å starte våren 2020. Andre salgstrinn består av 43 leiligheter og 22 rekkehus, og hadde byggestart høsten 2021. Bydelen vil bli attraktiv for beboere i alle aldre. I nærområdet er det barnehage, skoler, kjøpesenter og store friområder med grønne, åpne plasser. Det er kort vei til offentlig transport med den nye, utvidede Gulskogen stasjon.

Proffen Hageby ligger på Sundland i Drammen og inngår i et område på totalt 280 mål som vi eier og skal utvikle med ca. 800 boliger og offentlig og privat tjenesteyting. Området representerer et viktig transformasjons- og fortettingsområde i Drammen. 

Les mer om boligprosjektet her proffenhageby.no