Presentasjon av ledergruppen

Jon-Erik Lunøe

Administrerende direktør

Jon-Erik Lunøe begynte som administrerende direktør i 2019. Kom fra stillingen som daglig leder i eiendomsutviklingsselskapet Ulven AS, et heleid datterselskap av OBOS. Jon-Erik har bred erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen. Utdannet sivilingeniør bygg og anlegg fra Manchester i England, og har en mastergrad i prosjektledelse fra samme sted.

Morten Austestad

Direktør Prosjekter

Morten Austestad har vært ansatt som direktør Prosjekter i Bane NOR Eiendom AS siden 2011, og hadde den samme stillingen også i perioden 2006–2008.. Han har erfaring fra finans og eiendom fra Aberdeen Property Investors og Alfred Berg Industrifinans.  Austestad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Fødselsår: 1972.

Jørn Johansen

Direktør Verksteder og hensetting

Jørn Johansen har vært direktør verksted og hensetting siden 2018. Tidligere konserndirektør Virksomhetsstyring i Bane NOR, og har hatt ulike lederstillinger i næringsliv og forvaltning. Utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolan i Gøteborg.

Knut Øivind Ruud Johansen

Direktør Stasjoner

Knut Øivind Ruud Johansen har hatt stillingen som direktør Stasjoner i Bane NOR Eiendom AS siden 1. januar 2017. Han har vært ansatt i selskapet siden desember 2005 og har tidligere vært eiendomssjef og regiondirektør. Før han kom til selskapet jobbet Johansen som forvalter og eiendomssjef i Storebrand og innkjøpsansvarlig i If skadeforsikring.  Johansen har bakgrunn fra forsvaret og er utdannet eiendomsøkonom. Fødselsår: 1962.

Morten Stray Floberghagen

Direktør Jernbaneeiendom

Morten Stray Floberghagen har hatt stillingen som direktør Jernbaneeiendom i Bane NOR Eiendom AS siden januar 2017 og kom da fra stillingen som direktør Verkstedutvikling. Han ble ansatt som eiendomssjef i selskapet i 2010. Før han kom til selskapet drev Floberghagen sitt eget eiendomsmeglerselskap og hadde diverse styreverv.  Floberghagen har studert eiendomsjuss og økonomi ved BI. Fødselsår: 1973.

Sjur Helseth

Direktør Fag og utvikling

Sjur Helseth har vært ansatt som direktør for fag- og utviklingsstaben siden 2019. Tidligere assisterende avdelingsdirektør, samt regionaldirektør i Strategi og samfunn i Jernbaneverket. Mange års ledererfaring, blant annet fra Riksantikvaren. Utdannet sivilarkitekt.

Jørn Seljelid

Direktør Forretningsutvikling

Jørn Seljelid har hatt stillingen som direktør Strategi og forretningsutvikling i Bane NOR Eiendom AS siden 1. november 2017. Han ble ansatt i ROM Eiendom AS 1. mai 2006 som direktør Økonomi og finans.. Før han kom til selskapet var Seljelid konsulent/kontorsjef i Vegdirektoratet, økonomisjef i Eiendomsselskapet Aker Brygge, finansdirektør i Plast ASA og økonomi-/finansdirektør i Briksdalen Eiendom.  Seljelid er utdannet siviløkonom fra BI 1982. Fødselsår: 1959.

Stine Smemo Strachan

Kommunikasjonssjef

I september 2021 begynte Stine Smemo Strachan som fungerende kommunikasjonssjef i Bane NOR Eiendom og divisjon Kunde og marked i Bane NOR. Før dette jobbet hun i to år som kommunikasjonsrådgiver for myndighetskontakt og planprosjekter i Bane NOR. Strachan har tilbrakt mange år i England hvor hun studerte til Bachelor of Arts ved Middlesex University i London og jobbet i mange år for forlagshus.

Espen Wikerholmen

Økonomisjef

Espen Wikerholmen har hatt stillingen som økonomisjef i Bane NOR Eiendom siden 1. april 2018. Før dette jobbet han i konsernets sentrale økonomistab. Han ble ansatt i Bane NOR våren 2017. Wikerholmen har blant annet 12 års erfaring fra maritim virksomhet som økonomidirektør i Wilhelmsen Technical Solutions og Group Controller i Wilh.  Wilhelmsen ASA. Han er utdannet diplomøkonom fra BI. Fødselsår: 1971.

Anette Palm Vesterkjær

HR Business Partner

Anette Palm Vesterkjær begynte som HR Business Partner i Bane NOR Eiendom i juni 2022. Hun kom fra stillingen som prosjektleder organisasjon og endring i HR konsernstab i Bane NOR. Anette har bred erfaring fra HR-fagfeltet, og har jobbet i selskapet siden 2009. Har de siste årene jobbet mye med omstillingsprosesser, organisasjonsutvikling, HR tech og strategi- og kulturimplementering. Anette er utdannet Master of Science i Ledelse og organisasjonspsykologi fra handelshøyskolen BI.