Paradis: Ny urban bydel i Stavanger

Paradis ligger like sør for Stavanger sentrum, mellom bydelene Våland og Storhaug.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2014: Detaljplan førstegangsbehandlet i august.

2016: Detaljregulering vedtatt.

2019: Arkitektkonkurranse. Vinner kunngjort 15/5.

Det antas å ta ca. 10 år fra oppstart til ferdigstillelse på et såpass omfattende byutviklingsprosjekt.

 

Kontakt

Nicolay Schreuder

Seksjonsleder, Sør/Vest

Kart

map

Paradisområdet er et knutepunkt med umiddelbar nærhet til Paradis stasjon, og utviklingen her skal bidra til at enda flere reiser kollektivt. Området skal bebygges som et konsentrert boligområde, og som et næringsområde med høy utnyttelse og tydelig identitet.

I januar 2016 ble cirka 50 000 kvadratmeter næringsareal på Paradis detaljregulert, og nå er tiden moden for en storstilt næringsutvikling i området. Flere store aktører har vist interesse for å etablere seg her. I disse dager regulerer vi ytterligere næringsareal i midtre sone av den tidligere godsterminalen. Her planlegger vi å etablere kontorbygg med inntil 5 000 nye arbeidsplasser. Den nylige vedtatte kommunedelplanen for sentrum av Stavanger innbefatter Paradis stasjon, og premissene er nå på plass for å utvikle knutepunktet med høy arealutnyttelse og en betydelig andel arbeidsintensive virksomheter. De planlagte næringsarealene på Paradis har potensial til å bli signalbygg for et fremtidsrettet arbeidsliv i Stavanger.

Fokus på helheten

Paradis skal være et godt sted å bo og arbeide, og utbyggingen skal bidra til et helhetlig grep for området. Det er derfor stort fokus på tilgjengelighet, grøntstruktur samt forbindelser til de omkringliggende områdene, bydelene Hillevåg, Storhaug og Eiganes-Våland. Paradis er et av få sentrale store utbyggingsområder i sentrale Stavanger, og områdets størrelse tilsier gjennomføringer i flere trinn der:

  • Prosjektets unike beliggenhet i sjøkanten, tett på byen utnyttes
  • Prosjektet fremstår som et område med moderne og fremtidsrettede kontorbygg og boliger tilrettelagt for inntil 10 000 arbeidsplasser og 1000 boliger
  • Prosjektets utforming skal gi særpreg og identitet til sted og omgivelser
  • Prosjektet legger til rette for økt tilgjengelighet og integreres med en tydelig offentlig
  • Prosjektet skal utfordre høyder og arealpotensialer i foreliggende planer
  • Prosjektet skal gi tydelige løsninger på adkomst, logistikk og håndtering av tomteforhold
  • Prosjektet skal vektlegge bærekraftige løsninger.

 

 

Alle illustrasjoner: Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS