Fra videoverket Oslofjord Ecologies Short Expedition (2020) av Kristin Bergaust.

Oslofjord Ecologies Short Expedition

Kristin Bergaust

25.03.2021 – 10.06.2021
Moss stasjon, i venterommet
30.04.2021 - 10.06.2021
Ås stasjon, i venterommet
Miljøaktivisme og kunst

Torskebestanden i Oslofjorden har blitt faretruende redusert i senere år. En rekke forskere prøver å finne årsakene til dette. I filmen Oslofjord Ecologies Short Expedition tar kunstner Kristin Bergaust oss med på tur på Oslofjorden og tar opp problemstillinger rundt økonomi, cruisefart, bærekraft og torskebestand. Videoverket forteller en helt konkret historie om hvordan ulike interesser settes opp mot hverandre – cruisefarten kontra torsken. Oslofjord-torskens gyteplasser ble ødelagt i 2016 for å gi bedre plass for cruisebåtene, og tre år senere måtte bestanden fredes fordi den var på et kritisk lavt nivå. Samtidig er filmen et kunstverk der kunstnerens blikk, måte å fortelle på og bruk av kunstneriske virkemidler står sterkt. Miljøaktivisme og kunst går hånd i hånd. Filmen er en del av Oslofjord Ecologies – en plattform for kunstnerisk forskning drevet av Kristin Bergaust siden 2016.

Oslofjord Ecologies har som mål å legge til rette for tverrfaglig samarbeid rundt miljø og bærekraft, og undersøke hvordan kunnskap og kunstneriske metoder kan bidra til økt bærekraft. Oslofjord Ecologies utforsker økologiske sammenhenger og utfordringer som er spesifikke og håndgripelige, samt kulturell praksis og forhold mellom miljø og mennesker. Oslofjord Ecologies har resultert i en rekke workshops, performancer, kunstverk, utstillinger, ekskursjoner samt en antologi som samler arbeidet fram til 2020.

Antologien Oslofjord Ecologies. Artistic Research on Environmental and Social Sustainability kan lastes ned her: http://rixc.org/press/AS.Vol.18-OSLOFJORD-ECOLOGIES-download.pdf

Kulturbyrået Mesén er kurator og produsent for Kunstreisen.

Fra videoverket Oslofjord Ecologies Short Expedition (2020) av Kristin Bergaust.
Fra videoverket Oslofjord Ecologies Short Expedition (2020) av Kristin Bergaust.
Fra videoverket Oslofjord Ecologies Short Expedition (2020) av Kristin Bergaust.

Kristin Bergaust er utdannet billedkunster fra Statens Kunstakademi og har en cand.mag i litteratur og språk. Hun arbeider som professor på Fakultet for teknologi, kunst og design på OsloMet. Hennes kunstneriske praksis omfatter galleripresentasjoner så vel som sosiale, performative prosjekter og interdisiplinære samarbeid. Faglige interesser er bl.a kunst og teknologi i et økologisk og sosialt perspektiv. Hun arbeider gjerne med digitale medier, som video og lyd. Hun bygget opp og ledet Atelier Nord medialab for kunstnere i Oslo, og har organisert og kuratert en rekke prosjekter innen mediekunstfeltet siden 1990-årene. kristinbergaust.com

Fra videoverket Oslofjord Ecologies Short Expedition (2020) av Kristin Bergaust.