Oslo S

Fakta om
eiendommen

Oslo S Østbanehallen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Oslo S er den mest sentrale stasjonen i Oslo og er samtidig landets største stasjon.

De fleste fjerntog har dette som sin endestasjon. Halvparten av Flytogets avganger starter på denne stasjonen. Oslo S er Norges mest trafikkerte jernbanestasjon målt i antall reisende, ca. 150 000 er innom daglig. Mange er pendlere og turister. Stasjonen brukes både som gjennomfartsåre og som destinasjon i seg selv. Resultatet er en levende og aktiv stasjonen.

På Oslo S er det et rikt utvalg av både kiosker og serveringssteder, butikker og serviceinstanser. Det er tilrettelagt for oppbevaring av bagasje, pengeveksling og bilutleie. Stasjonen har både grab-n-go og mat og drikke for den som har litt bedre tid.

Østbanehallen er nyrenovert og tilbyr serveringssteder med høy kvalitet, og en helt egen stemning. Særlig om ettermiddagen og kvelden er dette et svært travelt og populært møtested. Her er ligger også Comfort Hotel Grand Central og Oslo Visitor Centre.

Oslo S er en eldre stasjon med fornyelser over tid. Det har vært stasjonsområde i Bjørvika i over 150 år. Stasjonsbygningen i rød tegl står fremdeles, innebygget i sentralstasjonen, men uten tårnet og den første toghallen. Etter at Østfoldbanen ble åpnet i 1879, måtte stasjonen utvides. Toghallen ble gjort større, og mot havnen og Jernbanetorget ble det reist to nye fløyer i pusset tegl. Bygningen har rikt fasadeutstyr i nyrenessanse.

Den utvidede Østbanestasjonen sto ferdig i 1882. Mesteparten er fremdeles i behold, men Østbanehallen ble totalrenovert i 2014 og er nå en destinasjon i seg selv under merkenavnet Ø. Bygget er et signalbygg i Oslo, både arkitektonisk og kulturhistorisk, og tilbyr kunder og tilreisende spennende matopplevelser og unik atmosfære.

Flytogterminalen danner den bygningsmessige avslutningen av Oslo S-komplekset mot sjøsiden. Terminalen har en dobbelt funksjon idet den også danner den nye hovedinngangen til Oslo S fra sjøsiden. Materialbruken er relatert til de tradisjonelle "jernbanematerialene"; Stål, naturstein, glass og treverk. Med sitt enkle, høyteknologiske uttrykk skal terminalen assosieres til flytoget og dermed fremtidens tog teknologi.

 

Oslo Sentralstasjon