Oslo gate 7 - boligprosjekt

Flere boliger i Gamlebyen i Oslo.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2018: Oppstart reguleringsplan

2023: Reguleringsplan forventes godkjent

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef, Plan

Kart

map

I Oslo gate 7 planlegger vi et nytt boligbygg i fire etasjer med cirka 20 leiligheter. Eksisterende bygård fra 1860 skal også rehabiliteres og omstruktureres for å gi plass til flere leiligheter. Nybygget blir utformet som et byhus med atrium i midten.

Fasaden skal ta opp i seg elementer fra eksisterende nabobebyggelse fra slutten av 1800-tallet.

Reguleringsplanen ble igangsatt primo 2018 og forventes godkjent i løpet av 2023.