Nytt kvartal bygges nær Steinkjer stasjon

Et nytt kvartal skal bygges i sentrum av Steinkjer. Her kommer et miljøsertifisert fylkeshus, et hotell og nye, flotte Fredrikke Marie Qvams plass.

Prislappen for utbyggingen og byutviklingen kommer på drøyt 200 millioner kroner. Arbeidet med det åtte etasjer høye Fylkeshuset skal straks i gang, og det skal stå ferdig i fjerde kvartal 2024. Det er foreløpig uklart når hotellet vil være på plass, men dette er under planlegging.

– For oss er dette vel anvendte penger og en viktig satsing i Midt-Norge. Vi gleder oss til å være med å skape vekst og utvikling i Steinkjer. Plasseringen nær jernbanen er vesentlig for en klimavennlig og bærekraftig fortetting i sentrum, sier Stine Strachan, kommunikasjonssjef i Bane NOR Eiendom.

Ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein, er også positiv til utbyggingen av det nye fylkeshuset, og skriver følgende på sin Facebook-side: "Svært bra satsing av Trøndelag fylkeskommune, Bane NOR Eiendom og Utstillingsplassen Eiendom AS i Steinkjer! Viktig for Steinkjer, Innherred og Trøndelag!"

Grønne krav til nytt bygg

Samtidig skal prosjektet bidra økonomisk til kommunens utbygging av en plass ved det kommende fylkeshuset og hotellet. Byrommet skal oppkalles etter trønderen, kvinnesaksforkjemperen og grunnleggeren av Norske Kvinners Sanitetsforening, Fredrikke Marie Qvam (1843-1938).

– Vi er glade for å kunne bidra til kommunens satsing og gjøre sentrumsområdet enda flottere. Samarbeidet med Steinkjers politikere og administrasjon har hele tiden vært godt, forteller Strachan.

Det nye kontorbygget skal Breeam-sertifiseres. Det vil si at det skal bygges og brukes så klimavennlig og bærekraftig som mulig. Det stiller blant annet krav til inneklima, miljøvennlig avfallshåndtering, byggematerialer, transport og arealeffektivitet. Det nye fylkeshuset vil få energiklasse A.

Bidrar til bærekraftig byutvikling

Plasseringen nær jernbanen er ikke tilfeldig. Å bygge arbeidsplasser ved en togstasjon fører til at flere reiser kollektivt og klimavennlig i hverdagen. Dette kalles knutepunktutvikling og skal bidra til Stortingets mål om at trafikkveksten i byer skal skje ved at folk går, sykler og reiser kollektivt. Samtidig bidrar det til bærekraftig byutvikling og vekst når vi fortetter rundt togstasjonene.

– Å styrke sentrumsområdene i byene bidrar til regional utvikling, til økt innovasjon og grønn transport. Samtidig bygger vi der det allerede er by. Dermed tar vi verken natur eller matjord, sier Strachan.   

FAKTABOKS – Utbygging av nytt fylkeshus i Steinkjer

 

  • Det er selskapet Steinkjer fylkeshus AS som står for utbyggingen.
  • Selskapet eies med en tredjedel hver av Bane NOR Eiendom, Trøndelag fylkeskommune og Utstillingsplassen Eiendom.
  • Steinkjer fylkeshus har inngått en 20 års leieavtale med Trøndelag fylkeskommune. Fylket leier hele bygget.
  • Det er Grande/Veidekke Entreprenør som skal stå for utbyggingen, på oppdrag fra Steinkjer fylkeshus AS.