Notodden stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Notodden stasjon står på UNESCOs verdensarvliste. Stasjonen ble 10. august 2015 gjenåpnet som stoppested for toget.

På UNESCOs verdensarvliste
Rjukan og Notoddens industrihistorie er kommet gjennom nåløyet og står nå på UNESCOs verdensarvliste.

Det som ble nominert til å stå på verdensarvlisten er kraftproduksjonen, fabrikkområdene, byene Rjukan og Notodden som «Company Towns» og transportåren Rjukanbanen-Tinnosbanen med tog og stasjonsområder, to ferjer, to kaianlegg og ett slipp.

Verdensarvlisten er en imponerende og mangfoldig samling med alt fra landskaper til bygninger og fenomener. Fellesnevneren er at det er av særlig stor betydning at dette ikke går tapt for nye generasjoner.

Nå blir industrieventyret i Telemark Norges åttende verdensarvsted. Samtidig er det et sjeldent eksempel på at industrihistorie får en så fornem plassering. Norsk Hydros anlegg for sin en gang så banebrytende kunstgjødselproduksjon på Notodden og Rjukan - som var utgangspunktet for den grundige søknaden til UNESCO - fremstår som det best bevarte eksempelet i Norge på den andre industrielle revolusjon der elektrisk kraft ble brukt for industriproduksjon.

Notodden stasjon ble i 2013 renovert utvendig for 2,4 millioner og det flotte, fredede bygget har fått sin opprinnelige farge tilbake. Deler av stasjonen er oppusset innvendig og det er planer om videre innvendig oppussing og et mulig nytt matkonsept, Heimat, på stasjonen.

Hva godshuset skal brukes til er ikke bestemt, men noen aktuelle aktiviteter som diskuteres er kurs, konferanser, konserter, matservering og utstillinger.

Notodden stasjon gjenåpnet som stoppested
Inntil videre vil toget stoppe på Notodden stasjon. Stasjonen er betjent av Bane NOR, og det er plassert billettautomat på plattformen.

Frem til 9. august 2015 stoppet toget på Notodden kollektivterminal som ble åpnet for togtrafikk i 2004. Terminalen ligger nær byens sentrum og ca. 800 meter fra den gamle stasjonen.