"NORDISK LYS" kåret som vinner av konkurransen for "FJORDPORTEN OSLO S"

En enstemmig jury har kåret prosjektet «Nordisk lys» til vinner av den begrensede plan- og designkonkurransen om utformingen av «Fjordporten Oslo S».

Vinnerteamet bak prosjekt «Nordisk lys» består av Reiulf Ramstad Arkitekter AS og C.F Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner og Transsolar Climate Engineering.

- Vi er meget fornøyd med «Nordisk lys» som vinner av plan- og designkonkurransen for Fjordporten Oslo S, og gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å videreutvikle Oslo S som Norges viktigste og flotteste kollektivknutepunkt, sier konserndirektør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom.

Utdrag fra juryens rapport:

«Vinnerprosjektet, «Nordisk lys», har sin styrke i et behersket og forsiktig formuttrykk. Prosjektets foreslåtte integrasjon med stasjonsarealene og utkastets helhetlige grep vil kunne bidra til å videreutvikle Oslo S som landets største kollektivknutepunkt, og vil kunne gi de reisende flotte nye romlige og opplevelsesmessige kvaliteter. Prosjektet viser gode løsninger for sammenheng og utforming av de tilgrensende byrommene. Grepet gir et godt potensial for ivaretakelse og synliggjøring av den fredede Østbanen, og vil kunne gi den en sentral rolle som del av stasjonens visuelle identitet. Prosjektet fremstår som troverdig og gjennomførbart, og viser en forståelse av kompleksiteten som denne oppgaven inviterer til.»

Bakgrunnen for konkurransen

Bane NOR Eiendom inviterte i juni 2017 til en begrenset plan- og designkonkurranse om utforming av «Fjordporten Oslo S».

Bane NOR skal de neste årene utvikle Oslo S, blant annet ved å forbedre kollektivknutepunktet og tilrettelegge for flere reisende gjennom eiendomsutvikling og bedret service for de reisende. Prosjektet tar utgangspunkt i prosjektet «Nye Oslo S» utarbeidet av Space Group i 2008, med tre hovedbygninger; Stasjonsalleen, Krystallen og Fjordporten. Første trinn i dette prosjektet er stasjons- og høyhusprosjektet «Fjordporten Oslo S».

«Fjordporten Oslo S» vil få en fremtredende rolle i bybildet med sin sentrale lokalisering, størrelse, høyde og plassering som del av kollektivknutepunktet og inntil Christian Frederiks plass. Et viktig mål med konkurransen for «Fjordporten Oslo S» var å finne et nytt bygningsuttrykk for høyhuset som samspiller med omgivelsene, gir gode forutsetninger for gjennomføring og sikrer høy arkitektonisk kvalitet. Samtidig var det viktig at prosjektet blir en velfungerende del av stasjonen.

Juryens avgjørelse:

Juryens vurdering er at «Nordisk lys» best svarer på programmets utfordringer. Prosjektet viser en god forståelse for oppgavens mange premisser og en vilje og entusiasme for å finne løsninger gjennom god og bærekraftig arkitektur. Juryen mener forslaget har et konsept som viser en egnet tilnærming og er robust nok til å tåle de nødvendige justeringer, og at prosjektet vil kunne styrkes gjennom dette arbeidet.

Last opp hele juryens begrunnelse her

Les om saken på arkitekt.no

Jury

De innleverte utkastene ble bedømt av en jury med følgende sammensetning:

 • Ellen Haug; Sivilarkitekt MNAL Prosjektsjef Bane NOR Eiendom
 • Tor Saghaug, Sivilingeniør, Prosjektdirektør Bane NOR Eiendom
 • Rune Breivik, Cand.agric. Prosjektsjef BNE
 • Jostein Berger Meisdalen Cand.agric, Senioringeniør Bane NOR Infrastruktur
 • Knut Øivind Ruud Johansen. Direktør for stasjoner Bane NOR Eiendom
 • Geir Haaversen, Sivilarkitekt MNAL, A lab
 • Gudmund Stokke, Sivilarkitekt MNAL, Nordic

Andreas Fadum Haugstad, sivilarkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund har vært jurysekretær.

Diverse fakta om prosjektet

Konkurranseteam
Det var 24 internasjonale team som søkte å delta i konkurransen. Fire følgende team ble valgt ut:

 • Reiulf Ramstad Arkitekter, C. F Møller Arkitekter, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner, Transsolar Climate Engineering
 • BIG Bjarke Ingels group, Element arkitekter, Midtconsult, ÅF Engineering
 • Ingenhoven Architects (D), Common Ground (Oslo/Berlin), Atelier Loidl Landschaftsarchitecten, Werner Sobek, CDM Smith Consult
 • Sauerbruch Hutton (Berlin), Studio Oslo landskapsarkitekter, Bollinger & Grohmann Ingeniører (Oslo), Golder assosiates

I 2008 ble det gjennomført arkitektkonkurranse for utvikling av Oslo S. Vinnerutkastet, «Nye Oslo S» ble utarbeidet av Space Group, og dannet grunnlaget for det videre arbeidet i påfølgende år. 

En rekke plan- og utredningsprosesser har vært gjennomført siden 2008, blant annet:

 • «Områdeprogram for Oslo S»
 • «Utvikling av kollektivknutepunktet Oslo S»
 • Felles konsekvensutredning for utvikling av kollektivknutepunktet Oslo S
 • Konseptvalgutredning for Oslo-Navet

Gjennom de ulike prosessene er det avklart noen løsninger og vist noen konsekvenser som gir behov for å vurdere utformingen av «Fjordporten Oslo S» i Space Groups forslag fra 2008 på nytt.

Det nye forslaget til «Fjordporten Oslo S» består av fire hovedelementer:

 • Stasjonsarealene, med det overlyste stasjonstorget som bindeledd mot Oslo S
 • Kultur- og konferansebasen,
 • Pergolaen som ledelinje mellom Dronning Eufemias gate og inn mot stasjonen
 • Tårnet med kapasitet for hotell og arbeidsplasser for optimal arealutnyttelse av knutepunktet

Relatert innhold