Lademoen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Lademoen stasjon, stasjonen på "solsiden" i Trondheim. Stasjonen ligger midt mellom Svartlamo´n og Solsiden, på Nedre Elvehavn. I 1960 ble stasjonen avbemannet og nedgradert til holdeplass, og i 1967 nedlagt. Samtidig ble en ny holdeplass etablert noen hundre meter lenger nordøst. Denne overtok stasjonsnavnet Lademoen.

Stasjonsbygningen ble totalrenovert innvendig i 2008, og er nå et topp moderne kontorbygg.

Lademoen stasjon som er tilbakeført til original stand

Hele fasaden utvendig er tilbakeført til original stand etter et omfattende vedlikeholdsprosjekt i godt samarbeid med byantikvaren i Trondheim. 

Stasjonsbygget har masse fine detaljer, utskjæringer, lister og dekor. Det er gjort en formidabel jobb av entreprenøren Braa & Sørvaag sammen med malermester Hepsø med hjelp fra byantikvaren.

Tradisjonelle metoder

Da det skulle utføres vedlikehold på grunnmuren sommeren 2021, ble det avdekket råteskader på bunnsvill og vertikal bærekonstruksjon. Kontakt med byantikvaren ble opprettet, og under befaring det ble klart at den gamle kledningen delvis var intakt under murpussen.

Sammen med kommunen ble det bestemt at fasaden skulle tilbakeføres. Det ble benyttet tradisjonelle metoder og materialer for å sikre viktige kulturminneverdier. Gamle bilder og tegninger ble brukt i arbeidet med å gjenskape Lademoen stasjon slik den opprinnelig var, samt sammenlignet bygget med andre stasjonsbygninger fra samme tid.

– Det er viktig for oss å ta vare på både nye og gamle knutepunkt, og ikke minst kulturarven vår. Vi har aldri gjort dette før. Her er hele fasaden satt tilbake i original stand. Vanligvis tar vi vare på fasader som har vært originale hele veien, uttalte regionleder Jan Lutterloh til adressa desember 2022 da bygget var ferdigstilt.

Stasjonen har en veldig attraktiv beliggenhet ved Solsiden. 

 

Eldre bilder av stasjonen, før renovering