Knutepunktkonferansen 2023

Årets Knutepunktkonferanse er denne gangen en del av Business Arena som arrangeres i samarbeid med Estate Kunnskap. Vi setter søkelyset på bærekraftig utvikling, og de sosiale og miljømessige effektene vi ønsker å oppnå.

Dette er tiende gangen vi arrangerer Knutepunktkonferansen! Som tidligere blir det foredrag, korte innlegg og samtaler. Vi skal diskutere sosial bærekraft, medvirkningsprosesser og hvordan vi sammen kan skape gode byrom som folk har glede av i dette kalde landet. Vi stiller blant annet disse spørsmålene:

  • Hvordan kan utviklingen av sentrumsområder bidra til å nå nullvekstmålet i Parisavtalen?
  • Hvordan tilrettelegger vi for menneskene som skal bruke områdene vi utvikler?
  • Tilrettelegger vi for et godt liv mellom husene, og i hvilken grad klarer vi å skape trivsel, mangfold og inkludering?
  • Er fortetting og godt bomiljø forenelig?

Kommunene spiller en sentral rolle i arbeidet med by- og stedsutviklingen. Godt samarbeid med kommunene, tuftet på god dialog og gjensidig tillit, er viktig for å lykkes med å utvikle gode steder med gode byrom. Vi skal diskutere hva som skal til for å få et godt samarbeid om byutvikling mellom utbygger og kommunene.  Velkommen! 

Program:

Programmet for dagen er klart, og vi gleder oss til en dag proppet med gode innlegg og friske diskusjoner: 

 

09:00 Stein Ove Ødegård  

Velkommen til konferansen

 

09:10 Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom  

Miljøeffekter av knutepunktutvikling.
Hvordan kan utviklingen av sentrumsområder bidra til å nå nullvekstmålet i Parisavtalen? Hva skal til for å redusere behovet for privatbilen? Vi viser miljøgevinster fra egen virksomhet.

 

09:35 Erik Vitanza, arkitekt og arealplanlegger Halden kommune  

Utviklingen av stasjonsområdet i Halden
Hvordan få til en bærekraftig utvikling gitt de økonomiske rammene?

 

09:50 Connie Nyhaven, Prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom  

Det fruktbare samarbeidet 
Hva skal til for å få et godt samarbeid om byutvikling i kommunene?

 

10:05

Pause og mingling

 

 

 
10:35 Nazneen Khan Østrem, kommentator i Aftenposten  

Fortetting, bomiljø og mangfold
Hva bidrar til et levende og mangfoldig bygulv i et kaldt land? Hvilke gevinster får vi av mer mangfold?

 

10:45 Erling Christoffer Forfang, arkitekt i SLA Norge  

Det skal mer til enn bare å plante et tre
Hvordan planlegge gode og grønne byrom i en asfaltjungel? Kan vi bringe naturen inn i byen og knutepunktene.

 

10:55 Aslaug Tveit, Daglig leder i Urban designer LÉVA  

Hvordan skal vi få til sosial bærekraft?
Erfaringer fra praksis og teoretisk kunnskap om hvordan man kan sikre sosial bærekraft i by- og stedsutviklingsprosjekter, både i større byer og mindre steder. Medvirkningsprosesser er et stikkord.

 

11:05 Samtale  

Nazneen Khan Østrem, Erling Christoffer Forfang og Aslaug Tveit møtes til en samtale på scenen ledet av Ruth Astrid Sæter.

 

11:30 Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved NMBU  

Erfaringer fra inn- og utland
Et skråblikk på vellykkede og mindre vellykkede byrom. Hvorfor fungerer noen og andre ikke?

 

11:50 Samtale  

Samtale med Erling Dokk Holm og Jon-Erik Lunøe ledet av Ruth Astrid Sæter.

 

12:00

Lunsj

 

 

 

 

Konferansier er som tidligere år journalist og kommunikasjonsrådgiver Ruth Astrid Sæter.

Klikk her for å lese mer om konferansen og melde deg på.

PS! Deltok du på Knutepunktkonferansen i fjor? Da kan vi tilby deg en rabattert pris! Ved bruk av koden Knutepunkt i kupong-feltet betaler du kr 2.450,-. Ordinær pris er kr 6.450,-.