Ellen Grieg, Knutepunkt, 2020. Foto: Jon Gorospe

Knutepunkt

Ellen Grieg

Ellen Grieg har laget to nye kunstverk til Flytogterminalens fasade på Oslo S. Et fargesprakende verk av myk, tvistet polyamid som henger fra taket ute og et skulpturelt verk i kraftig flettet polyamid inne.

Visningsperiode: 22.10.2020 - 18.05.2021
Oslo S, på fasaden ved Flytogterminalen og inne i taket på Flytogterminalen

Hovedverket ute, består av 5 paneler på ca. 1 x 8 m. Knutene, de hvite feltene og fargene i verket danner rytme og balanse i flaten. De lange tauene skaper et rom i rommet, en kommentar til arkitekturen på stedet, både hva gjelder fargevalg og materialer.
 
For Ellen Grieg er kunnskapen om materialene svært viktig når hun jobber. Nylonets evne til å ta til seg farge, måten det skinner på og kjennes ut er viktig kvaliteter som hun løfter fram. Samtidig har tekstilarbeidene hennes en fagpolitisk dimensjon. Tekstilkunst i Norge var lenge lavstatus og ble sett på som en kvinnesyssel, uten å få anerkjennelse som samtidskunst. Dette synet har endret seg betraktelig. Det å fortsette å arbeide med tekstil, holde ut, stå i det og påstå at det har like stor faglig verdi som monolitten i Frognerparken – det er kvinnekamp, hevder Ellen Grieg.

Kulturbyrået Mesén er kurator og produsent for Kunstreisen.

Foto: Jon Gorospe

Ellen Grieg (f. 1948) er en norsk tekstilkunstner som jobber med fargerike tau. Gjennom et langt kunstnerskap har hun opparbeidet dyp kunnskap om tauets struktur, bevegelse og format i tillegg til prosesser som fletting, tvinning og fargesetting. Hennes fargerike installasjoner tar gjerne form av stramt tvinnede, tykke tau som henger fritt i rommet, men også verk der mykheten i materialet er det dominerende. Grieg henter inspirasjon fra farger, former og kontraster i naturen, og folkekunst fra hele verden.

Foto: Jon Gorospe