Hvordan fakturere Bane NOR Eiendom?

Bane NOR Eiendom har tre legalenheter som lett kan forveksles. Oversikten finner du her:

Til våre leverandører

Konsernets fakturamottak ligger på Hamar og vi ber derfor om at alle henvendelser vedrørende mottak av faktura adresseres dit. Kontaktpunkt er: REGNSKAP@BANENOR.NO

Legale enheter i Bane NOR

Bane NOR er et konsern som består av en rekke heleide og deleide selskaper. For å sikre effektiv behandling av mottatt faktura er det derfor viktig at du som leverandør registrerer mottak av ordre/bestilling på riktig legal enhet. Erfaringsmessig er det tre legalenheter som ofte forveksles av våre leverandører. Det er særlig leverandører som mottar bestillinger fra vår eiendomsrelaterte virksomhet som må være påpasselig med dette.

Vi anbefaler at leverandører oppretter de ulike selskapene som ulike kunder basert på organisasjonsnummer som unik identifikator.

For å sikre en rask og riktig behandling av faktura er det viktig at faktura har rett referanse. Se ulike krav spesifikasjoner for de tre selskapene med størst faktura volum under. Alle andre selskap kan forholde seg til de samme kravene til merking av faktura som Bane NOR Eiendom AS.

Bestiller i Bane NOR skal oppgi nødvendige opplysninger for å møte disse kravene: 

Bane NOR Eiendom AS - Org.nr. 980 374 505

Fakturaadresse:

Adresse EHF: 980 374 505
PDF-faktura: BANENOR.EIE@BSCS.BASWARE.COM
Hvis EHF eller PDF-faktura ikke kan benyttes, sendes papirfaktura til: Fakturamottak, Postboks 34 Økern, 0508 Oslo

I fakturareferansefeltet må dette oppgis:

1) Faktura skal være merket med innkjøpsordrenummer i feltet Ordrenummer(et 8-sifret nummer på ordren)

Følgende felt i den elektroniske fakturaen skal benyttes:   

<cac:OrderReference>
    <cbc:ID>99999999</cbc:ID>
</cac:OrderReference>


2) Feltet Deres referanse fylles ut med Bestiller/kontaktperson (ENTEN fornavn + etternavn ELLER 6-sifret ressursnummer), dersom innkjøpsordre ikke foreligger

Følgende felt i den elektroniske fakturaen skal benyttes:   

  <cac:ContractDocumentReference>
    <cbc:ID>Ola Nordmann</cbc:ID>
  </cac:ContractDocumentReference>

Faktura kan i tillegg gjerne merkes med annen tilleggsinformasjon etter avtale, men da i andre tekstfelt enn punkt 1 og 2 over:

3) Avdeling (5 siffer)

4) Kostsenter (8 siffer)

5) Prosjektnummer/Avtale/Kontraktreferanse

Bane NOR SF, divisjon Eiendom - Org.nr. 920 428 592

Fakturaadresse:

Adresse EHF: 920 428 592
PDF-faktura: BANENOR.SFE@BSCS.BASWARE.COM
Hvis EHF eller PDF-faktura ikke kan benyttes, sendes papirfaktura til: Fakturamottak, Postboks 33 Økern, 0508 Oslo

I fakturareferansefeltet må dette oppgis:

1) Faktura skal være merket med innkjøpsordrenummer i feltet Ordrenummer(et 8-sifret nummer på ordren)

Følgende felt i den elektroniske fakturaen skal benyttes:   

<cac:OrderReference>
    <cbc:ID>99999999</cbc:ID>
</cac:OrderReference>


2) Feltet Deres referanse fylles ut med Bestiller/kontaktperson (ENTEN fornavn + etternavn ELLER 6-sifret ressursnummer), dersom innkjøpsordre ikke foreligger

Følgende felt i den elektroniske fakturaen skal benyttes:   

  <cac:ContractDocumentReference>
    <cbc:ID>Ola Nordmann</cbc:ID>
  </cac:ContractDocumentReference>

Faktura kan i tillegg gjerne merkes med annen tilleggsinformasjon etter avtale, men da i andre tekstfelt enn punkt 1 og 2 over:

3) Avdeling (5 siffer)

4) Kostsenter (8 siffer)

5) Prosjektnummer/Avtale/Kontraktreferanse

Bane NOR SF - Org.nr. 917 082 308

Fakturaadresse:

Adresse EHF: 917 082 308
PDF-faktura: BANENOR.BN@BSCS.BASWARE.COM
Hvis EHF eller PDF-faktura ikke kan benyttes, sendes papirfaktura til: Postboks 9 Økern, 0508 Oslo

I fakturareferansefeltet må dette oppgis:

1) Faktura skal være merket med innkjøpsordrenummer i feltet Ordrenummer(et 8-sifret nummer på ordren)

Følgende felt i den elektroniske fakturaen skal benyttes:   

<cac:OrderReference>
    <cbc:ID>99999999</cbc:ID>
</cac:OrderReference>


2) Feltet Deres referanse fylles ut med Bestiller/kontaktperson (ENTEN fornavn + etternavn ELLER 6-sifret ressursnummer), dersom innkjøpsordre ikke foreligger

Følgende felt i den elektroniske fakturaen skal benyttes:   

  <cac:ContractDocumentReference>
    <cbc:ID>Ola Nordmann</cbc:ID>
  </cac:ContractDocumentReference>

Faktura kan i tillegg gjerne merkes med annen tilleggsinformasjon etter avtale, men da i andre tekstfelt enn punkt 1 og 2 over:

3) Avdeling (5 siffer)

4) Kostsenter (8 siffer)

5) Prosjektnummer/Avtale/Kontraktreferanse

 

Dersom ikke EHF faktura kan benyttes, så kan PDF faktura sendes per mail til ny e-mail adresse: BANENOR.BN@BSCS.BASWARE.COM

Vi ønsker å motta elektroniske faktura og kreditnota fra våre leverandører i standardformatet - ElektroniskHandelsFormat (EHF). Ta kontakt med regnskap på REGNSKAP@BANENOR.NO eller via sentralbord på tlf 22 45 50 00 ved eventuelle spørsmål knyttet til dette. 

Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav, og vi betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

Vennlig hilsen

Bane NOR,
Regnskapsavdelingen