Hollenderkvartalet - boligprosjekt

Leiligheter og næringsarealer i miljøvennlig prosjekt i Schweigaardsgate 40 - 46. Første boligprosjekt som klassifiseres etter BREEAM-NOR-manualen.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2010: Vedtatt reguleringsplan
2016: Byggestart
2018: Ferdigstillelse

Kontakt

Sven Kruse-Jensen

Prosjektsjef, Gjennomføring

Kart

map

Hollenderkvartalet er et trekantformet kvartal på Grønland/Gamlebyen som er avgrenset av Hollendergata, Schweigaards gate og Grønlandsleiret.

I Schweigaards gate 40, 42 og 46 har Bane NOR Eiendom utviklet 62 leiligheter i to bygningskropper fordelt på 6-8 etasjer. På gateplan er det næringslokaler med utadrettet virksomhet. I prosjektet ble det lagt vekt på høy kvalitet på planløsninger og materialer, samtidig som strenge miljøkrav ble oppfylt.

Første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg

Alle leilighetene er bygd etter passivhus-standarden og er klassifisert som BREEAM-NOR "Very Good". Prosjektet er kåret til Norges aller første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg. Samtlige leiligheter har egen balkong eller terrasse.

Felles takterrasse og park

Alle beboerne har tilgang til en felles takterrasse og en park for hele kvartalet på cirka to mål. Sameiet disponerer et eget sykkelverksted/skibod og det er rikelig med sykkelparkeringsplasser. Boligprosjektet har en tydelig grønn og urban profil.

Prosjektet er utsolgt.

 

Flere bilder fra Hollenderkvartalet