Hamar jernbanerestaurant tilbakeført i fordums prakt

Det er utført omfattende rehabiliteringsarbeider for restaurantbygget. Deler av Hamar jernbanerestaurant er fredet, og de arealene som ikke er fredet er også totalt rehabilitert. I løpet av sommeren 2020 utføres utvendige arbeider for å komplettere bygget.

Fredningsvedtaket og tilbakeføringen av interiøret

Jernbanerestauranten stod ferdig til bruk i 1897, med et middelalderinspirert interiør. I 1922 ble lokalet modernisert til et nyklassisistisk uttrykk, og veggene fikk malerier med motiver fra kulturlandskapet på Hedemarken, utført av Jens Wang. Dette interiøret (restaurantlokalet) ble fredet i 2007. Det er integrasjonen av arkitektur og bildeutsmykning i et interiør inspirert av teaterarkitektur, som gjør rommet unikt og bevaringsverdig i en nasjonal sammenheng.

Lokalet har hatt mange ulike farger gjennom tidene, og på fredningstidspunktet bar lokalet preg av å ha vært kinesisk restaurant, malt i rødt og gult. Når lokalet nå skulle istandsettes, var det naturlig å tilbakeføre til fargene fra 1922, slik at blant annet veggmaleriene kom til sin rett slik at man kan oppleve lokalet omtrent slik som det fremstod den gangen.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har utført fargeundersøkelser, og funnet frem til den opprinnelige fargesettingen. Vi tror at gulvet i 1922 hadde linoleumsbelegg, men vi har ikke klart å finne ut hvordan dette så ut. Andre deler av bygningen hadde keramiske fliser, slik som blant annet i stasjonsbygningen. Himlingen i restaurantlokalet er hvelvet og det gir særlige akustikkmessige utfordringer. Vi har i samråd med fylkeskonservatoren valgt å legge et akustikkdempende vinylbelegg med et symmetrisk mønster, som imiterer et flismønster som har vært vanlig i stasjonsbygninger, og som også passer godt i et nyklassisistisk interiør.

Prosjektet ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR Eiendom, Milnes Scharffenberg Malerikonservering ANS som hadde prosjektansvaret og DHL avd. Fine Art, der konservatorene Helene Skoglund og Emma Vaagland deltok i behandlingen av maleriene. DHL avd. Fine Art har dessuten hatt ansvaret for de- og remonteringen av maleriene, transport og lagring, samt restaureringen av pynterammene. Selve restaureringen av maleriene fant sted på konserveringsverkstedet i Oslo.

Detaljer om restaureringsarbeidet/konserveringsarbeidet

Det er totalt ni storformat malerier i varierende størrelser fra omkring 6 x 1,8 meter til de minste formatene på 1,4 x 1,3 meter. Oppdraget har omfattet nedmontering, frakt og restaurering av maleriene, med bakplater og pynterammer, samt remontering etter behandling. Det største maleriet (fondmaleriet) ble behandlet på stedet etter at bygningsarbeidene var avsluttet. Pynterammene ble også restaurert. Ved konservering av maleriene har områder med løst/oppskallende malingslag blitt konsolidert (festet, forsterket), alle lerretsbaksider og malingsoverflater er blitt forsiktig renset. Avskallinger i malingslaget og misfargede retusjer har blitt retusjert. Rifter er reparert og lerretene har blitt oppspent og festet på nye bakplater. For å oppnå en jevn overflateglans og for forsterkning og metning av malingslagene har alle malingsoverflater blitt fernissert.

Oppdraget med konservering og restaurering av veggmaleriene fra restaurantbygningen (1920-talls) på Hamar stasjon fant sted i perioden april-desember 2018 og ble gjennomført som et fellesprosjekt mellom malerikonservatorene (og prosjektansvarlige) Anne Milnes og Katrine Scharffenberg og Exel Fine Art (DHL). Malerikonservatorene fra Exel Fine Art (DHL) som har deltatt i både demontering og behandling av maleriene er Helene Skoglund og Emma Vaagland.

De åtte maleriene som kunne demonteres ble fraktet til DHLs verkstedet på Kalbakken, og konserveringsarbeidet ble så utført i lokalene på Kalbakken. Behandlingen av det siste og største maleriet vil utføres på stedet etter at byggearbeidene er avsluttet.

Alle bilder: Anne Milnes (2018)

SJ flytter inn i arealene som ikke er fredet fom. 1. juni i påvente av at arealer i 2. etg. på stasjonsbygget klargjøres.

Relatert innhold