Gulskogen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Gulskogen stasjon ble åpnet som stoppested i 1868, to år etter Randsfjordbanens åpning. Stasjonen ligger 55,27 km fra Oslo S, mellom Drammen og Hokksund som i dag er en del av Sørlandsbanen. Dagens stasjonsbygning er fra 1915. Enkelte lokaltog har Gulskogen som endestasjon.

Sykkelhotell er etablert i det gamle godshuset.