Grønn utvikling og drift

Vårt mål er å benytte de mest miljøvennlige løsningene i utvikling, drift og vedlikehold av eiendommene.

Bane NOR Eiendom har en ambisiøs bærekraftstrategi med konkrete miljømål som er styrende for vårt arbeid. Virksomheten måles på disse årlig, både når det gjelder drift og vedlikehold av eksisterende eiendommer, og ved utvikling av nye prosjekter.

Nye prosjekter
Utviklingsprosjektene har mye fokus på miljø, og vi har en klar ambisjon om å oppnå BREEAM-NOR Excellent og/eller energiklasse A på næringsbygg.

Grønne leiekontrakter
Riktige miljøløsninger er alltid i fokus ved drift og vedlikehold av våre eiendommer, og grønne leieavtaler er tatt i bruk for å bidra til å sikre en positiv miljømessig utvikling av leieobjekter, også i leieperioden. Dette er i utgangspunktet en intensjonsavtale som legger til rette for at fremtidige miljøtiltak lett skal kunne gjennomføres i samarbeid med leietager. Der miljøtiltak er konkretisert, vil leietager betale en fast miljøleie i henhold til det grønne vedlegget.

Bane NOR Eiendom er i tillegg involvert i flere ENOVA-prosjekter.

Driftsavtale
Bane NOR Eiendom har satt bort driften av alle eiendommer til ISS som gjennomfører alle innkjøp og driftsoppgaver i tråd med Bane NOR Eiendoms bestemmelser. Vi mener at godt planlagt vedlikehold gir gode miljøløsninger.