Gjennomført medvirkning om Nye Oslo S

Oslo S skal utvikles til en mer fremtidsrettet og attraktiv stasjon, som henger godt sammen med resten av byen. For å planlegge det nye stasjonsområdet så bra som mulig, har vi gjennomført medvirkning for å få innsikt i folks opplevelser av dagens område.

Bane NOR Eiendom er opptatt av å tilrettelegge for aktiv medvirkning i arbeidet med detaljreguleringsplanen. Vi har derfor gjennomført en digital undersøkelse for å få kunnskap om hvordan folk bruker og opplever Oslo S-området i dag. Du finner dokumentet med oppsamling av undersøkelsen her.

Vi har også gjennomført kvalitativ medvirkning for Christian Frederiks plass, som også inngår i planområdet. Hensikten var å få bedre innsikt i hvordan folk opplever og bruker plassen i dag, og hvilke ønsker folk har for videre bruk og utforming av plassen. Rapporten fra denne medvirkningen finner du her.

Innsikten skal brukes i arbeidet med planlegging og utvikling av Nye Oslo S. Målet er å utvikle Oslo S til en fremtidsrettet og attraktiv stasjon som henger godt sammen med resten av byen og som tilbyr gode brukeropplevelser for både reisende og andre. Det er LEVA Urban Urban Design som har bistått med medvirkningen for Nye Oslo S. 

 

Relatert innhold