Fra miljø til bærekraft

Vårt samfunnsoppdrag handler om å få flere til å bruke tog. Det gjør vi ved å utvikle attraktive knutepunkt med arbeidsplasser, boliger, hoteller og ulike tilbud.

Bane NOR Eiendom inntar nå en offensiv og enda tydeligere posisjon på bærekraft. Dette gjør vi fordi vi som en stor samfunnsaktør har et ansvar for å vise vei og bidra til omstillingen av samfunnet.

Tre aspekter vi tar på alvor
Dette er vår nye bærekraftstrategi og den erstatter miljøstrategien. Når vi går bredere enn miljø, er det fordi vi trenger å se – og vise – det vi gjør i en større sammenheng. Miljøaspektet er fortsatt ekstremt viktig, men det er uløselig knyttet til både det sosiale og det økonomiske aspektet av bærekraft.

Bærekraft = attraktive knutepunkter
For oss i Bane NOR Eiendom handler bærekraft om å utvikle tette og effektive knutepunkter, gjøre det både lettvint og attraktivt å reise med tog, og skape byer og tettsteder som er gode å bo, leve, arbeide og forflytte seg i. Det kan bety å bygge nytt og bygge om, men også å ta vare på det vi allerede har og bruke det på nye måter. 

Styrker jernbanen
Tog er en optimal transportform. Ingen andre transportmidler klarer å frakte like mange mennesker like energieffektivt og arealmessig fornuftig som tog. Derfor legger vi til rette for at jernbanen styrkes gjennom å skape og videreutvikle gode knutepunkt.

FNs bærekraftmål og forpliktelser
Jeg bærer FNs bærekraft-pin med stolthet, og jeg bruker målene som motivasjon til å gjøre jobben min hver dag. For vi må erkjenne at vi fortsatt har en vei å gå før vi kan kalle oss bærekraftige i alt vi gjør. 

For oss i Bane NOR Eiendom blir denne strategien og forpliktelsene som ligger i den, en viktig ledestjerne når vi skal gjøre vår del av jobben for å bli et bærekraftig samfunn. Vi har valgt ut åtte satsingsområder, med ambisiøse mål og delmål for hvert av områdene. Les mer om på dette på denne siden.

 

Jon-Erik Lunøe,

Administrerende direktør i Bane NOR Eiendom

 

Gå til "Bærekraft på agendaen" eller Gå til "FNs bærekraftsmål"