Forvalter: Jobben påvirker hverdagen til kundene våre

Leietakerne er kundene våre og utgjør en viktig inntektskilde for oss. Når leietakeren er på plass i bygget, er det forvalteren som ivaretar deres behov og sørger for at leieobjektet fungerer optimalt.

Variasjonen i arbeidsdagen er inspirerende. Den veksler mellom å jobbe på kontoret hvor vi blant annet planlegger driftstiltak og gir innspill til budsjettprosesser, til besøk ute hos kundene for å høre hvordan det går. Det å bygge en tett og god og relasjon med leietakerne er hyggelig og viktig.

– Dagene er aldri like. Det som gjør jobben så interessant er alle de forskjellige arbeidsoppgavene og at vi jobber sammen med mange kollegaer og leietakerne. Det blir til tider mange baller i luften, forteller eiendomsforvalterne Cecilie R. Lindegaard og Sylvain Todesco.

Forvaltning og økonomi hånd-i-hånd

Når leieavtalen er signert er det forvalterens oppgave å følge opp den daglige driften.

– Kundene tar kontakt med oss når de har spørsmål om tekniske installasjoner som ikke fungerer, eller ønsker å utvide området de har til rådighet utenfor bygget de leier. Vi vurdere om dette er noe vår samarbeidspartner på drift kan ordne opp i eller om eksterne leverandører må bestilles.

Selv i en travel hverdag prioriteres kundepleie: – Vi prioriterer høyt å være proaktiv ovenfor leietakerne ved å ta kontakt for å høre hvordan det går, og forsøker å dra jevnlig på besøk. Det dukker alltid opp noe å ta tak i under besøkene, og både leietaker og vi synes det er positivt å fange opp ting før det blir en utfordring.

En annen viktig og stor oppgave er økonomisk oppfølging, så økonomisk forståelse er en god egenskap å ha.

– Det er vår oppgave å påse at leieinntekter kommer inn. Vi fordeler felleskostnader etter avtale og følger opp diverse andre punkter i kontrakten. En stor del av arbeidsdagen vår går med til økonomisk oppfølging av leieforholdene som fakturering, kontering, inkasso og garantier for å nevne noe.

Varierende kundeforhold

Porteføljen vår er variert og unik, og langt fra en typisk kontorportefølje. Selv på samme banestrekning er det store variasjoner i type bygg og størrelsen på lokalmiljøet. Vi bruker mye tid å bli kjent med leietakerne og lokalmiljøet for å kunne tilby den beste løsningen. Kundene er alt fra proffe aktører i kommersielle kjeder til enkeltmannsforetak.

– En forvalter må være glad i å forholde seg til mennesker, og være en god lagspiller. Vi møter på alt fra lokale drivere som kjenner nærmiljøet godt og ønsker å skape en arbeidsplass på et lite tettsted, til franchisetakere i for eksempel Narvesen som har et stort apparat i ryggen og ofte er tilknyttet større stasjoner.

Dette medfører ulike behov og store forskjeller på hva hver leietaker ønsker av oppfølging.

– Vi erfarer at en personlig relasjon og tett oppfølging gir fornøyde kunder, og vi har tidvis kontakt utenom arbeidstid på sms eller epost for å ordne ting. Mange av leietakerne holder til på en stasjon, og det er viktig at ting fungerer siden de ofte tilbyr tjenester til de som reiser med toget.

Eiendomsforvalteren har ofte en koordinerende rolle

En del av byggene i porteføljen er underlagt fredning eller vern, og det kan medføre ekstra utfordringer når vi skal finne løsninger som ivaretar leietakernes behov.

– Det er sjeldent standardløsninger når vi skal renovere eller oppgradere og i mange tilfeller må vi involvere antikvariske myndigheter når det gjelder de gamle byggene. I tillegg må vi ta hensyn til nærheten til spor, grense mot offentlig jernbaneareal og i noen tilfeller krav om universell utforming. Men det er givende å jobbe med de flotte, gamle byggene som gjerne er over hundre år gamle, og vi merker hvor viktige disse er for lokalmiljøet.

 ---

Navn: Cecilie Risøe Lindegaard
Ansiennitet: Juli 2003 
Utdanning/bakgrunn: Siviløkonom

Navn: Sylvain Todesco
Ansiennitet: Mai 2000
Utdanning/bakgrunn: Ingeniør i Kvalitetssikring og produksjonsledelse