Først nå skjønner vi at vi er mennesker

Lotte Konow Lund

Den første streiken i Norge fant sted i Kristiania (nå Oslo) i 1889 da 368 kvinner og barn fra Bryn og Grønvold Fyrstikkfabrikker samlet seg bak parolen «Kun ett øre mer per gross, samt bedre sanitære forhold». Det var første gang offentligheten ble oppmerksom på arbeiderenes kummerlige og helsefarlige arbeidsforhold. Det var også første fagorganisering i landet. Å delta representerte en enorm risiko for kvinnene. Streiken varte fra oktober til november og fikk ingen umiddelbare resultater, men allerede i 1890 ble det innført høyere lønn og forbedring av arbeidsforholdene i mange av byens fabrikker. 

Setningen “Først nå skjønner vi at vi er mennesker” er tatt fra de streikendes takkebrev til sine støttespillere. Det er også tittelen på en performance Lotte Konow Lund holdt på Grünerløkka våren 2022, der hun tok for seg levevilkår og klasseforskjeller i arbeidsforhold, kunst og Oslos byutvikling og sin egen families kvinnehistorie.

Lotte Konow Lund (f. 1967) er utdannet billedkunstner fra Kunsthøyskolen i Oslo hvor hun i dag innehar professorstilling. Hun jobber hovedsakelig i tegning, maleri og video, og er tydelig tilstede i den offentlige debatten. Temaene hun velger forholder seg til mennesket på en samtidig intim og ivaretakende måte i en kunstnerisk praksis som utforsker maktstrukturer, identitet og sårbarhet. Mest kjent er hun kanskje for prosjektet Why Do I Draw? Images from the inside (2015- ) i samarbeid med innsatte i Bredtvet kvinnefengsel. 

Kurator og produsent: Kulturbyrået Mesén

Les mer om Kunstreisen: banenoreiendom.no/kunstreisen

Lotte Konow Lund, Først nå skjønner vi at vi er mennesker (2022)

Under finissagen for «Først nå skjønner vi at vi er mennesker» ga Lotte Konow Lund publikum en god innføring i bakgrunnen for verket, om blant annet fyrstikkarbeiderne, Norges første streik og fosfornekrose.
Les hennes tale her: mesen.no/aktuelt/frst-n-skjnner-vi-at-vi-er-mennesker-tale-til-finnisage-av-lotte-konow-lund

Fra finissagen for «Først nå skjønner vi at vi er mennesker» av Lotte Konow Lund. Foto: Kulturbyrået Mesén