Flere inn på boligmarkedet i Oslo

Mandag 20. desember 2021 lanserte vi Oslobolig sammen med Oslo kommune, OBOSog NREP. Oslobolig skal hjelpe folk med vanlig lønn å kjøpe seg leilighet i Oslo.

Visjonen vår om å skape bærekraftige byer ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt passer perfekt med formålet til det nye selskapet Oslobolig, som er å hjelpe folk uten millionlønner til å bo sentralt. Et av målene våre er å legge til rette for at flere kan reise kollektivt. I Oslo er det ofte lett å reise kollektivt, men vanskelig for yrkesgrupper som for eksempel lærere, sykepleiere og politi å få kjøpt sitt eget hjem – særlig hvis de ikke har penger fra far og mor. Dette skal Oslobolig, som vi nå er medeiere i, gjøre noe med.

Fra deleie til heleie

Konseptet er at folk som ikke har stor egenkapital, men råd til å betale lån hver måned, skal kunne kjøpe halvparten av en leilighet og betale leie til Oslobolig på resten. Så kan de over tid kjøpe resten av leiligheten slik at de til slutt eier hele. Dette er et konsept som er mye brukt iblant annet i London, der vanlige folk har blitt priset ut av boligmarkedet.

- Prisveksten i Oslo forhindrer mange fra å komme inn i boligmarkedet, og forskjellene øker. Det er ingen av oss tjent med. Bane NOR Eiendom er med på Oslobolig fordi vi mener at flere bør bli med på boligreisen.  Dette skaper ikke bare et mer robust samfunn med mindre forskjeller, men også gode byer og knutepunkt med mangfold, sier Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør Bane NOR Eiendom.

Samfunnsmodellen står på spill

I januar skrev vår administrerende direktør i Finansavisen at samfunnsmodellen står på spill når så mange ikke får mulighet til selv å eie sitt eget hjem, og at alle taper på at noen bli stående igjen på perrongen.

Oslobolig er med på å løse dette problemet. Derfor er Bane NOR Eiendom glade for at samarbeidet er i gang og at det er rettet mot de som har betalingsevne, men ikke egenkapital. Da kan flere bli med på velferdsreisen.

For at flere skal ta mer kollektivt

Å bo et sted der du reiser med buss, tog eller t-bane i stedet for å være avhengig av bil er bærekraftig. Å sørge for at alle får være med på boligreisen i det norske samfunnet er sosialt bærekraftig. - Oslobolig er ikke veldedighet, men en kommersiell modell som hjelper folk. Bane NOR Eiendom er med for å hjelpe, og penger vi tjener på Oslobolig går til andre samfunnsoppdrag: å bidra til at flere tar mer tog, sier Jon-Erik Lunøe.

Sterke samarbeidspartnere

Oslobolig vil ha en sterk og variert eiersammensetning. Opprettelsen av Selskapet Oslobolig er én av pilotene byrådet i Oslo jobber med innenfor tredje boligsektor. Bane NOR Eiendom  har som visjon å bidra til en bærekraftig by- og stedsutvikling. OBOS allerede har lang erfaring med ulike boligmodeller Oslobolig vil dra nytte av.  NREP er foreløpig en relativt ny aktør i Norge, men er en godt etablert i Stockholm og København. Det er med andre ord partnere som vil kunne bidra til at Oslobolig får mye igjen utover innskutt kapital i selskapet.

- Vi har i de siste månedene forhandlet oss frem til et godt avtaleverk for et felles selskap. Alle aktørene har uttrykt et ønske om å gjøre en forskjell, ta et samfunnsansvar og utvikle en bærekraftig by for alle, sier Victoria Marie Evensen, byråd for nærig og eierskap, i kommunens pressemelding.

DNB blir med også som samarbeidspartner og bidrar med lånefinansiering til kunder som trenger det. I DNB vil et lån til Oslobolig fungere på samme måte som et vanlig lån, men det vil være enklere å få finansieringsbevis. Deleie vil føre til lavere krav til egenkapital og lavere gjeldsgrad ved kjøp, men kunden må fremdeles vise til betjeningsevne for leiekostnader som kan bli noe høyer.

Fakta

Helt konkret vil Oslobolig kjøpe prosjekterte og nybygde boliger i Oslo fra utbyggere, og selge disse videre til kjøperen i målgruppen gjennom en boligkjøpsmodell. Oslobolig skal i startfasen tilby en boligkjøpemodell som er basert på deleiemodellen. Ambisjonen er å nå 1 000 boliger i løpet av 5-7 år.

Boligprisene i Oslo er de høyeste i landet. For mange førstegangskjøpere er det krevende å nå kravet om tilstrekkelig egenkapital (15 %) for å kunne kjøpe sin egen bolig i Oslo. Nesten  halvparten av alle førstegangskjøpere i Oslo får hjelp av foreldre, eller kjøper bolig sammen med andre.

Klikk her for å lese pressemeldingen fra Oslo kommune