Eiendomssjef: Vi har en variert portefølje

På kontoret vårt i Stavanger jobber eiendomssjefene Anna Bang og Iver Mathiesen. – Vi jobber tett på kunden i hele prosessen, fra kontakt opprettes og gjennom leieperioden. Og fordi vi ikke er så mange her, hjelper vi ofte hverandre, forteller de.

Iver og Anna jobber i henholdsvis stasjonsavdelingen og i avdelingen for jernbaneeiendom, og har dermed ansvaret for veldig ulike porteføljer.

– Jeg er veldig opptatt av levende, gode knutepunkt med kommersielle tilbud og attraktive venterom, forteller Anna. Hun har blant annet ansvaret for å leie ut de kommersielle arealene på stasjonene og de tilhørende områdene. Ivers leietakere er i hovedsak andre divisjoner i Bane NOR-konsernet. De har ofte spesifikke krav til både bygg og tekniske installasjoner for å kunne ivareta nødvendige funksjoner for jernbanen.

– I tillegg til å ivareta interne leietakere i konsernet, er det en del kjøp og salg. Jeg er blant annet med i et team som jobber med dobbeltsporet mellom Sandnes og Nærbø, og min oppgave er å kartlegge bygg langs linjen for eventuelt å kjøpe disse, fordi utbyggingen av sporet trenger arealer, forklarer Iver.

– Vi har mange bygg og områder som vurderes fortløpende om de skal vedlikeholdes eller videreutvikles i et større utviklingsprosjekt, uavhengig av avdeling. Når et område skal transformeres må vi avveie både vår bruk av penger og ressurser på lokaler som kanskje bare skal stå der midlertidig, og på det tilbudet vi ønsker å tilby de reisende og leietakerne. Transformasjon tar tid og vi er ikke tjent med at bygg forfaller eller ligger brakk. Derfor må vi hele tiden vurdere hva som er mest hensiktsmessig. For å kunne tilby attraktive og funksjonelle arealer til samtlige jernbaneaktører kreves det at vi kjenner jernbanens planer og strategier slik at vi vet hvor arealene vil bli brukt i fremtiden. Slik at vi får best mulig nytte av investeringer og vedlikeholdet som utføres.

Samarbeider med mange ulike aktører

– Vi får mange henvendelser fra aktører som ønsker å leie arealer hos oss i forbindelse med ulike arrangementer, og vi er åpne for forslag som utfordrer oss til å tenke annerledes og nytt. Det er stor variasjon i henvendelsene og ofte har vi kort tid på å bestemme oss. Det fordrer en del raske beslutninger og at hele teamet er løsningsorientert.

Noen eksempler på events som er gjennomført, er blant annet Klokka på Bergen stasjon hvor NRK Hordaland markerte at tiden går - helt bokstavelig talt. Vi stilte opp i hele organisasjonen da NRK arrangerte Sommertoget hvor vi blant annet sørget for at stasjoner var tilgjengelig for sending på kveldstid. Et lagerlokale som normalt står tomt, ble i løpet av fire dager rigget for en pop-up middag og møteplass for en veldedig middag initiert av lokale krefter.

Begge to deltok dessuten aktivt i tilretteleggingen for trafikkpakke 1 hvor Go-Ahead ble valgt som ny togoperatør på sørlandsbanen. – Det var både interessant, utfordrende og banebrytende å jobbe med en så proff aktør. Jobben bestod blant annet av å finne nye egnede lokaler for dem. Erfaringene vi tar med oss legger føringer for hvordan vi viderefører samarbeidet med dem.

– Vi er også med i ulike prosesser og vurderer for tilretteleggelse for fremtidens mobilitetstilbud i samarbeid med kommune, direktoratet og andre kollektivaktører som for eksempel Kolumbus. Vår rolle er blant annet å vurdere lokale mobilitetsprosjekter for å skape attraktive kollektivknutepunkt nå og for fremtiden.

Stor variasjon i porteføljen

Porteføljen er veldig variert med tanke på både type bygg og beliggenhet. Det gir oss et stort spenn av leietakere; fra kjente kommersielle aktører til de som har lokal forankring og ønsker å skape en virksomhet.

– Vi utfordres daglig til å finne kreative løsninger på utfordringer hos leietakere eller reforhandle en avtale. Det er langt fra rutineoppgaver, og det er det som er så bra, istemmer begge to.

At mange av byggene er fredet eller vernet gir en ekstra dimensjon. – Historien som er knyttet til bygget og stedet er viktig å ivareta, og det er givende å samarbeide med andre faginstitusjoner. Det er viktig å forstå og se det store bildet, og sammen komme frem til en løsning som er best for alle parter. Det er kjekt å få til noe sammen.

Det er ofte vi må balansere mellom ulike behov. Skal vi utvikle eiendommen? Må leietaker flytte og eventuelt gis andre alternativer? Kan vi sette kommersielle arealer og ikke-kommersielle arealer opp mot hverandre? I tillegg må hensynet til interne vs. eksterne leietakere også balanseres.

Uansett er de begge enige om at det er viktig med god leietakermiks. For eksempel har etableringen av Espressohouse på Stavanger stasjon bidratt til økt omsetning for Narvesen. – 70-80 prosent er kunder fra byen og ikke så mange reisende som man trodde på forhånd. De er enige om at blir spennende å følge med på trendene i årene som kommer.