Drammen stasjon Business Center

Det nye kontorbygget ble ferdigstilt i februar 2020 og ligger like ved Drammen stasjon - Buskerudregionens største knutepunkt.

Fakta om
prosjektet

Les mer på prosjektets hjemmeside

Fremdrift

Bygget ble ferdigstilt i februar 2020.

Kontakt

Sven Kruse-Jensen

Prosjektsjef, Gjennomføring

Kart

map

Et moderne BREEAM-NOR kontorbygg rett ved Drammen stasjon

Rett øst for Drammen stasjon og det nye konferansehotellet har vi ferdigstilt Drammen stasjon Business Center (DBC), et kontorbygg på ti etasjer med plass til flere leietakere. Bygget er BREEAM-NOR-sertifisert, oppført etter passivhusstandard og har energiklasse A. Bygget er svært fleksibelt med tanke på arealinndeling, innredning og planløsninger. Typisk etasjestørrelse er på cirka 1 200 kvadratmeter, og alle arbeidsplasser har meget gode lysforhold og utsikt.

I bygget er det en rekke gode fellesfunksjoner, som kantine, resepsjon/servicesenter, kafé, sykkelparkering, garderober, treningsrom og takterrasse. 

Bygget er fullt utleid. Det er inngått leieavtaler med Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Evolve Business Space, Admincontroll og KPMG. Kontorbygget ble solgt til et syndikat tilrettelagt av DNB Markets for 740 millioner kroner i andre kvartal 2020.

 

Se intervju med prosjektsjef Sven Kruse-Jensen publisert på Estate Play 13. juni 2019.  

Fasiliteter: 

DBC tilbyr et innholdsrikt servicekonsept for byggets leietakere og deres gjester, som:

  • Resepsjon med servicedesk
  • Beriftsrestaurant
  • Kaffebar
  • Sykkel- og bilparkering
  • Treningsrom med dusj og garderober
  • Takterrasse

Om bygget:

Arkitektfirmaet NSW ARKITEKTUR har gjennom hele designprosessen vektlagt å skape et funksjonelt og attraktivt kontorbygg med fremtidsrettede løsninger. DBC vil bli oppført i 11. etasjer over bakkeplan hvorav 8 fulle etasjeplan på ca. 1 200 kvadratmeter. De tre øverste etasjene er inntrukket, og i 9. etasje er det planlagt en stor felles takterrasse. Bygget består av tre hovedelementer der to av volumene får fasade i tre, mens det mellomste volumet mellom består av glass.

Hvert etasjeplan har ulike soner tilpasset forskjellig bruk og arbeidsformer. Arealene vil tilby fantastisk utsikt, gode dagslysforhold, åpenhet for samhandling og skjerming for mer konsentrert arbeid. Det er lagt stor vekt på at bygget skal ta inn mye lys, ha effektiv oppvarming og stor fleksibilitet med tanke på ønsket romløsning. På bakkeplan åpner bygget seg mot Doktor Hansteinsgate hvor det tilrettelegges for mer publikumsorienterte funksjoner.

Kontorbygget er universelt utformet og har et høyt miljøfokus. Det skal BREEAM-NOR klassifiseres som «Very Good» og ha passivhus-standard og Energiklasse A. Miljøfokuset innebærer redusert energiforbruk og reduserte driftskostnader for leietakere.