Drammen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Drammen stasjon ble åpnet i 1866 da Randsfjordbanen ble tatt i bruk. Stasjonen er en av de større i den utvidede Oslo-regionen, og betjener over 2 millioner reisende hvert år (tall fra 2011). Ved Drammen stasjon møtes Drammenbanen som går nordover til Oslo, Vestfoldbanen som går sydover, og Sørlandsbanen som går vestover og har tilkobling til Randsfjordbanen og videre til Bergensbanen. Nybyen godsterminal er tilknyttet stasjonen via et sidespor.

Jernbanestasjonen består av to bygg, bygg A og bygg B. Bygg B er det nyere glasstilbygg og kontorbygg på 5 etasjer og inneholder bl.a. stasjonens ventehall med billettsalg, samt andre servicefunksjoner som Jovialen Kaffebar, Narvesen, Vita, Joker dagligvarehandel samt Peppes pizza. Bygg B er det opprinnelige stasjonsbygget og er sammenmed bygg B vernet.

I 2011 gjennomgikk Drammen stasjon en omfattende ombygging og rehabilitering. Ny utforming/planløsning er utarbeidet av MMW Arkitekter. Drammen stasjon fremstår i dag som en moderne, lys og tiltalende stasjon. Prosjektet ble ferdigstilt i forbindelse med byjubileet i juni 2011 og hadde en kostnadsramme på ca. 50 millioner.

Eget sykkelhotell i umiddelbar nærhet til stasjonen.

Flere bilder av stasjonen: Fotograf Jiri Havran