Dovre stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stasjonen ligger ved tettstedet Dovre og ble åpnet i 1913 da jernbanen ble åpnet fram til Dombås.

Dovre stasjon er en trebygning som ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg. Stasjonen er av arkitekturhistorisk nasjonal betydning. Høsten 1911 ble de 3 arkitektene Arnstein Arneberg, Thorvald Astrup og Christian Lange innbudt til å være med i en konkurranse om byggningene til stasjonene Sel, Brennhaug, Dovre og Dombås (Sel og Dovre skulle ha like bygninger). Arneberg vant konkurransen for alle bygningene.

Stasjonen er vernet i NSBs og Riksantikvarens verneplan.

Dovre er et tettsted og administrasjonssenteret i Dovre kommune i Oppland.

Fra Wikipdia kan vi lese om Dovre: Kommunen er kjent for et rikt plante- og dyreliv, kanskje spesielt moskusen som også er avbildet i kommunevåpenet. Det er også bestander av villrein og jerv i kommunen. Deler av kommunen inngår i tre nasjonalparker: Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark, Rondane Nasjonalpark og Dovre Nasjonalpark.

Severdigheter: Dovre kommune har mange severdigheter, blant annet fjellområdet Snøhetta, ferdselsvegene Pilegrimsleden og Vårstigen, og Tofte kongsgård, omtalt i Snorre og tidligere skysstasjon rundt 10 km sørøst for Dombås. Utsiktspaviljongen «Viewpoint Snøhetta» på Hjerkinner tegnet av Snøhetta arkitektkontor.

Flere bilder av stasjonen og godshuset