BREEAM-NOR

Bane NOR Eiendom erfarer at sertifiseringsordningen BREEAM-NOR gir oss bedre bygg, et godt renommé, kunnskap vi kan bruke i andre prosjekter og bygg som oppnår en høyere pris i markedet.

REEAM er et objektivt og internasjonalt system for miljøsertifisering av bygg, og omtales gjerne som Europas ledende i sitt slag. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM og ble lansert høsten 2011. Bane NOR Eiendom satt i en av arbeidsgruppene som jobbet med utarbeidelsen av ny oppdatert versjon som ble lansert i 2015.

Systemet integrerer norske rammebetingelser knyttet til miljø og utførelse, eksempelvis energimerkeordningen, norske lover og forskrifter. Sertifiseringen er troverdig ved at den gjennomføres av uavhengig tredjepart. 

BREEAM favner videre enn energiklassifiseringer – og det gis poeng innen ti kategorier hvor totalsummen avgjør hvilket klassifiseringsnivå et prosjekt kan oppnå:

Prosjektledelse, Helse og innemiljø, Energi, Transport, Vann, Avfall, Forurensing, Arealbruk og økologi, Materialer og Innovasjon.

Sertifiseringen har ulike klassifiseringsnivå, der «Outstanding» er høyeste karakter, fulgt av «Excellent», «Very Good», «Good» og «Pass». Les mer om BREEAM-NOR her

Nå kommer de første miljøklassifiserte boligene, og boligutbyggere vil dermed få muligheten til å dokumentere miljøkvalitet på lik linje med utbyggerne av næringsbygg. Oslo S Utvikling (OSU) og Bane NOR Eiendom gikk i bresjen for utviklingen og testet ut BREEAM for bolig. Les mer om: Tester BREEAM-NOR for bolig Hollenderkvartalet var det første boligprosjektet i Norge som ble sertifisert.

De to første kontorbyggene i Norge som oppnådde BREEAM-NOR «Excellent», er Schweigaards gate 21 og 23 i Oslo. Les om "Fra grå til grønn gate": Schweigaards gate forvandles