Bidrar til bedre miljø

Bane NOR Eiendom eier og utvikler eiendommer over hele landet, for både nærings- og boligformål. De aller fleste ligger i nærheten av et kollektivknutepunkt.

Et eksempel er etableringen av en ny, pulserende og urban bydel ved Grefsen stasjon i Oslo. Rundt tusen leiligheter er bygget, rett ved et av Oslos mest sentrale kollektivknutepunkt. Her er to t-banestasjoner, fire trikkelinjer, flere busslinjer og tog – noe som gjør det svært enkelt for beboerne i den nye bydelen å velge kollektivt fremfor bil.

Quadrum-prosjektet i Kristiansand ligger midt i smørøyet - tett på tog, buss, taxi, havn og Kvadraturen, og omfatter 40.000 kvadratmeter med kontor- og næringslokaler.

Prosjekter som Grefsen, Schweigaards gate og også Bjørvika i Oslo er gode eksempler på hvordan fortetting og bevisst byplanlegging bidrar til mindre bilbruk og dermed et bedre miljø.

Ifølge Transportøkonomisk institutt førte flyttingen av Gjensidiges virksomhet fra Sollerud til Vygruppens søsterbygg i Schweigaards gate til en økning i kollektivandelen blant de ansatte fra 35 til 73 prosent. Bilførerandelen på reiser til og fra jobb er blitt redusert fra 48 til 9, noe Transportøkonomisk institutt har beregnet til 175 000 færre bilturer pr. år.

Store tall er det også for Bjørvika hvor det er etablert over 12 500 arbeidsplasser innenfor et konsentrert område. Det at de er samlet slik, tett inntil Oslo S, bussterminalen og Jernbanetorget, sparer Oslo for 6 250 bilturer og 110 000 kjøretøykilometer i døgnet, ifølge Transportøkonomisk institutt.

Bane NOR Eiendom ønsker fremover å ta enda sterkere grep i de største norske byene. Ved å utvikle, og eventuelt kjøpe opp, omkringliggende eiendommer rundt jernbanestasjonene, kan vi bedre legge til rette for riktig arealbruk i forbindelse med den store samferdselssatsingen som pågår.