Bergen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Ferdigstilte
prosjekter

Stasjonen ble åpnet i 1913, fire år etter Bergensbanen. Stasjonsbygget ble tegnet av arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland som vant arkitektkonkurransen utlyst i 1900. 

Middelalderinspirert
Stasjonen består av en stor tverrblokk på inngangssiden og to mindre på hver langside. Til sammen danner de en U–form rundt den innebygde plattformvestibylen. Bygningen fikk en fri middelalderinspirert utforming med en rekke historiske detaljer. Vi finner både den norske løve, tidligere NSBs vingehjul, Bergens borg og et vikingskip i «tympanon» feltene. Over den portallignende inngangsdøren er det plassert et dampende lokomotiv med snøplog. Bygningsmaterialet var hugget gneis utvunnet fra et brudd fra Vaksdal.

Stasjonsbygningen er fredet etter kulturminneloven. På stasjonen er det billettsalg i tillegg til flere billettautomater. Det er rom for oppbevaring og publikumstoaletter.

Narvesen og Deli de Luca har kiosksalg. Kaffehuset Friele har stor kafé. Norwegian Spirit har utsalg av klær og strikkevarer.

Oppussing av stasjonen
Stasjonen ble i 2015 pusset opp for å gjøre den mer imøtekommende for de reisende. I inngangsvestibylen, plattformvestibylen og gjennomganger er det ny belysning. Det er nye servicepunkter for billettsalg og sikkerhet i plattformvestibylen og det er ryddet opp i skiltjungelen. På gulvet i inngangsvestibylen er det nye fliser, og vegger og bueganger er malt på nytt. Det er også satt ut nye benker på de ulike arealene.

 

Flere bilder av stasjonen