«Carrying the face of ugliness» av Ahmed Umar på fasaden av Oslo S. Foto: Kulturbyrået Mesén

Carrying the face of ugliness

Ahmed Umar

Vises fra 6. oktober på Oslo S, Ski stasjon og Oslo Lufthavn stasjon. 

I 2018 reiste Ahmed Umar tilbake til Sudan for første gang siden han kom til Norge i 2008 som politisk flyktning. Da praktiserte hjemlandet Sudan fremdeles dødsstraff for homofili (dødsstraffen var en del av straffelovverket frem til 2020, og selv om den aldri ble praktisert har mennesker blitt alvorlig mishandlet fordi den har eksistert). I Sudan tok han initiativ til en rekke møter med mennesker fra LGBTQ+-miljøet som ikke kan leve åpent med sin seksualitet eller sitt kjønn på grunn av rettslig og sosial stigmatisering, samt risikoen for voldelig forfølgelse og å bli drept. Umar lot seg inspirere av det sudanske ordtaket «å bære det stygge ansiktet» som brukes om mennesker som konfronterer et problem og tar på seg skylden for det på vegne av en gruppe.  

Det ferdige kunstprosjektet ble en serie på 8 svart-hvitt fotografier der Umar står i en beskyttende posisjon foran menneskene han portretterer. 4 av disse presenteres nå på Oslo S sammen med tilhørende tekster.  

Umar ønsket gjennom sin rolle som Sudans første åpent homofile mann og som anerkjent kunstner bosatt i utlandet å låne sitt ansikt til disse individene og kollektive kampene. Hvert portrett har dessuten en tilhørende tekst hvor de anonymiserte personene i bildene gis anledning til å fortelle om seg selv.   

På glassfasaden på Flytogterminalen er et av Umars bilder montert opp i 10 x 8 meter, og konstaterer således på direkte og monumentalt vis kunstverkets historiefortelling og relevans. Et annet blide er montert opp på innsiden av glasset og møter menneskene på plan 2 i ventesonen. En rullerende video som viser alle 4 fotografiene og de medfølgende tekstene dukker opp på skjermer andre steder på stasjonen. Tekstene gir en gripende introduksjon til de portretterte og deres historier i jegform. På Ski stasjon og Oslo Lufthavn stasjon kan publikum møte Umars verk på stasjonen og på perrongen. 

Kurator og produsent: Kulturbyrået Mesén 

Les mer om Kunstreisen: banenoreiendom.no/kunstreisen

«Carrying the face of ugliness» av Ahmed Umar på Oslo S. Foto: Kulturbyrået Mesén

Ahmed Umar (f. 1988) har siden han kom til Norge som politisk flyktning i 2008 tatt mastergrad i medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo (2016) og blitt innkjøpt av blant andre Nasjonalmuseet, Drammens Museum for kunst og kulturhistorie og Oslo kommunes kunstsamling. Umar undersøker forholdet mellom kjønn, seksualitet, makt og kunst. Inspirasjonen henter han gjerne fra sudansk kunst og kulturarv, særlig den som har blitt ivaretatt av kvinnelige kunsthåndverkere. Han jobber variert innenfor både keramikk, tekstil, grafikk, foto og performance. I januar 2023 stiller han ut på Kunstnernes Hus i Oslo.